Konference: Affaldsreformens fase 1 - Evaluering af de politiske aftaler om organisering af affaldssektoren - hvem skal fremover sikre miljø, økonomi og service på affaldsområdet?

DAKOFA afholder konference mandag den 7. marts 2016 kl. 9.30 – 16.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

De politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organisering af affaldsområdet er netop blevet evalueret med henblik på at kunne vurdere, i hvilken grad målet om en mere effektiv affaldssektor er nået. Fokus i aftalerne var at fastholde og videreudvikle den høje miljøkvalitet, at sikre større økonomisk effektivitet (herunder at skabe et velfungerende marked) samt at sikre effektiv service og administration.

Evalueringen, som netop er offentliggjort, har følgende seks hovedelementer: 1) Markedsudsættelse af det kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald, 2) Genbrugspladser, herunder transportørers og frivillige organisationers adgang, 3) Farligt, genanvendeligt erhvervsaffald, 4) Affaldsdatasystemet, 5) Affaldsgebyrer samt 6) Innovation.

I og med evalueringen skal levere det faglige grundlag for de efterfølgende politiske drøftelser om den fremadrettede regulering på affaldsområdet, er det hensigtsmæssigt at skabe et veloplyst beslutningsgrundlag med indspark fra ”den virkelige verden”.  På konferencen vil Deloitte, som i samarbejde med Incentive har udarbejdet rapporten, gennemgå dataindsamling, kortlægning, analyser og resultater. Efter den faglige gennemgang af rapporten vil der blive åbnet for en debat mellem branchens politiske aktører og salen.

Vi håber derfor, at så mange af sektorens aktører som muligt vil møde op og give deres viden og holdninger til kende over for de deltagende repræsentanter fra Energistyrelsen, som har lagt navn til offentliggørelse af evalueringen og herefter skal forestå den videre proces over for det politiske niveau.

Hvornår

07. marts 2016
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

B!NGS
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.975,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.850,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.