Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU’s medlemsstater skal være førende på den bæredygtige omstilling

30. januar 2019
EU’s medlemsstater skal være førende på den bæredygtige omstilling
”Vores opgave er intet mindre end at skabe en planet for alle mennesker. Europa kan og bør vise vejen.”

Sådan lød det fra Europa-Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermanns, da han i dag lancerede Europa-Kommissionens plan for vejen mod bæredygtigt Europa i 2030. Planen tager udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål for 2030 og er et bud på, hvad der skal til for, at Europa kan lede vejen til opfyldelse af både bæredygtighedsmålene og Parisaftalen om klimaforandringer. Oplægget et forsøg på at udstikke rammerne for, hvordan disse mål bedst muligt kan opfyldes, og hvordan EU bedst muligt kan bidrage.

Særligt fokus på verdensmål 12 og 14
Det nye oplæg tager udgangspunkt i, at Juncker-Kommissionen siden starten af sin mandatperiode har arbejdet på at integrere bæredygtig udvikling på tværs af sine politikker og at det nye udspil nu skal sikre denne udvikling fremover. De præsenterede scenarier bygger således videre på det, som EU har opnået gennem de seneste år, og fremhæver nu, hvor der er brug for en yderligere indsats, hvis EU skal være med til at sikre en bæredygtig fremtid. Det nye udspil tager derfor udgangspunkt i et dokument, der præsenterer EU’s hidtidige resultater i forhold til opfyldelse af verdensmålene. Ifølge denne opgørelse er EU-medlemsstaterne som helhed i gennemsnit verdens bedste i forhold til mål 1 (afskaf fattigdom) samt de næstbedste i forhold til mål nummer 3 (sundhed og trivsel). I forhold til den øvrige verden scorer de europæiske medlemsstater til gengæld dårligst, når det kommer til opfyldelse af mål nummer 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt mål nummer 14 (livet i havet). Der er defor stadig masser at gøre for de europæiske medlemsstater. 

Cirkulær økonomi er helt central
Ifølge oplægget satser Kommissionen på fire hovedelementer, som skal danne det centrale politiske grundlag for den bæredygtige omstilling: et skift fra lineær til cirkulær økonomi, et mere bæredygtigt fødevaresystem, fremtidssikring af vores energi, bygninger og mobilitet samt en sikring af, at omstillingen foregår retfærdigt, således at hverken personer eller steder bliver ladt tilbage. Samtidig foreslås tre forskellige scenarier, der skal sætte gang i en diskussion om, hvordan EU skal følge op på de 17 mål:

  1. En overordnet EU-strategi for målene for bæredygtig udvikling, der skal fungere som rettesnor for EU og medlemsstaterne
  2. Fortsat integrering af målene for bæredygtig udvikling i alle relevante EU-politikker
  3. Øget fokus på foranstaltninger udadtil og styrkelse af nuværende ambitioner på EU-plan inden for bæredygtighed


Scenarierne præsenterer forskellige ideer til, hvordan EU kan arbejde videre på denne dagsorden. Kommissionen erkender i sit oplæg, at scenarierne hver især medfører både fordele og ulemper, og har derfor tænkt scenarierne som et oplæg til diskussion, hvorefter resultatet formentlig vil blive en kombination af forskellige elementer fra de tre scenarier.

Kommissionens udspil sendes nu til Europa-Parlamentet og Rådet der så kan vælge, om de vil respondere på oplægget. Det er imidlertid usandsynligt at Parlamentet kommer med en officiel respons forud for valget, som er planlagt til maj 2019.

Læs mere
Du kan finde Kommissionens pressemeddelelse her. På denne side kan du finde links til en række baggrundsdokumenter og et faktaark, som danner grundlag for udspillet, herunder hoveddokumentet "Reflection Paper - Towards a sustainable Europe by 2030".

Den danske version af Kommissionens dokument "Oplæg - På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030", COM(2019) 22 final, kan findes gennem dette link 

FN har i øvrigt åbnet for en høring om Verdensmålene, som du kan deltage i ved at klikke her. Høringen lukker den 8. februar.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.