Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU’s kommende tekstilstrategi debatteret af Kommissionen

11. marts 2022
EU’s kommende tekstilstrategi debatteret af Kommissionen
Under plenarmødet den 10. marts 2022 i Parlamentet drøftede Kommissionen den kommende EU-strategi for bæredygtige tekstiler med parlamentsmedlemmerne. Kommissionen vil gøre tekstiler mere holdbare, genanvendelige og nemmere at genbruge, herunder reparere og opgradere for at reducere brugen af ​​ressourcer.

Miljøkommissær Virginijus Sinkevičius indledte sin præsentation med at understrege de store påvirkninger, som tekstilsektoren har på klimaet og miljøet. Desuden understregede kommissæren tilstedeværelsen af​​farlige kemikalier i tekstilprodukter, og andelen af ​​mikroplast, der frigives til miljøet. Han understregede endvidere problemet med affaldstekstiler, der ender på lossepladser eller forbrændingsanlæg.

På denne baggrund bekræftede kommissæren, at Kommissionen som annonceret i handlingsplanen for cirkulær økonomi (CEAP) i slutningen af ​​marts vil vedtage en ny strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Det vil især være en strategi, der skal styrke innovation og reducere tekstilprodukters miljømæssige fodaftryk, samtidig med at markedet for bæredygtige og cirkulære tekstiler fremmes, cirkulære forretningsmodeller fremmes og fast fashion adresseres.

Kommissionen vil gøre tekstiler mere holdbare, genanvendelige og nemmere at genbruge, herunder reparere og opgradere for at reducere brugen af ​​ressourcer samtidig med, at tekstilprodukternes levetid forlænges og genvindingen af ​​værdifulde råvarer øges. Med det formål at få en højere materialeeffektivitet, et reduceret miljøaftryk og længere levetid for tekstiler.

Tekstilstrategien skal ses som en nøgle-værdikæde i Kommissionens kommende bæredygtige produktpolitiske initiativ (SPI). Med SPI, vil EU foreslå det digitale produktpas, som vil forbedre adgangen til information om produktets egenskaber, hvilket vil muliggøre bedre gennemsigtighed og sporbarhed for værdikæden.

Derudover understregede kommissæren vigtigheden af ​​at koble disse initiativer med initiativer til at styrke forbrugerne. I denne forbindelse nævnte han det igangværende arbejde med udarbejdelsen af ​​et lovforslag angående Green Claims, der har til formål at bekæmpe greenwashing og sikre, at påstande er baseret på pålidelige, verificerbare og sammenlignelige oplysninger.

Med hensyn til den sociale dimension af den forventede tekstilstrategi understregede kommissæren, at strategien vil fremme en innovativ tilgang til udvikling af forskellige produktions- og forbrugsmønstre, produkters holdbarhed og reparerbarhed.

Under debatten nævnte Kommissæren blandt andet et udvidet producentansvar (EPR) på tekstiler som skal et effektivt instrument til at forbedre affaldshåndteringen, og han tilføjede, at Kommissionen vil overveje EPR som et værktøj til at forbedre forebyggelse af tekstilaffald og affaldshåndtering i forbindelse med den planlagte revision af affaldsdirektivet i 2023.

Kilde: Fiscal Note EU Issue Tracker 10. Marts 2022

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.