Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU’s budget nu endeligt vedtaget

18. januar 2021
EU’s budget nu endeligt vedtaget

Kort inden jul blev både EU’s langsigtede budget for 2021-2027 samt budgettet for 2021 vedtaget. Fokus er på at kick-starte en bæredygtig genopretning af EU.

Som det også er blevet nævnt i en tidligere DAKOFA-nyhed, blev der i november måned politisk enighed om EU’s kommende langsigtede budget. I december, kort før jul, blev budgettet og dermed også de politiske prioriteter endeligt vedtaget sammen med konkrete beløb for budgettet for 2021.

Med den nye aftale vil der allerede i 2021 blive mulighed for, at EU kan mobilisere betydelige offentlige midler til en fortsat reaktion på COVID-19 pandemien og dens konsekvenser, at starte en bæredygtig genopretning samt at beskytte og skabe jobs. Med aftalen vil det blive muligt for EU at begynde at investere i et fremtidigt Europa, der skal være både grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt, sådan som det bl.a. også blev annonceret i forbindelse med den grønne pagt.

Mere konkret skal budgettet for 2021 nu sætte gang i ambitionerne ved bl.a. at tildele:

  • € 48,2 mia. som skal støtte genopretningen ved at booste investeringer i økonomisk, social og territoral samhørighed
  • € 55,7 mia. til EU’s fælles landbrugspolitik
  • € 1,1 mia. til den europæiske Fond for Retfærdig Omstilling samt € 738,5 til LIFE-programmet med henblik på at understøtte handling for miljø og klima

Efter afstemningen udtalte Kommissær for budget og administration, Johannes Hahn, følgende: “This is a budget for all EU citizens. It will directly support our common recovery, our researchers, businesses and farmers, as well as our regions and external partners. I encourage all beneficiaries of EU funding to make the most out of it!

Læs mere

Du kan finde hele pressemeddelelsen her.

Du kan læse mere om EU’s genopretningsplan her.

Du kan også finde mere om selve budgettet her.

Endelig kan du også finde de bagvedliggende lovdokumenterne her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.