Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU’s 8. miljøhandlingsprogram nu endeligt vedtaget

07. april 2022
EU’s 8. miljøhandlingsprogram nu endeligt vedtaget
Det nye program, der gælder frem til 2030, skal sikre, at EU bevæger sig i retning af at kunne eksistere inden for planetens grænser.

I oktober 2020 præsenterede Europa-Kommissionen et udkast til EU’s 8. miljøhandlingsprogram. Sidenhen har Europa-Parlamentet og Rådet forhandlet om teksten og nu er den endelige version vedtaget. Miljøhandlingsprogrammet har styret EU’s miljøpolitik og sidenhen også klimapolitik siden 70’erne og denne 8. version vil gælde frem til 2030.

Det nye miljøhandlingsprogram sigter mod at fremme den grønne omstilling på en retfærdig og inklusiv måde og med det langsigtede mål for 2050 om ”et godt liv inden for planetens grænser”. Den ti år lange plan fastlægger EU's hovedprioriteter inden for området og etablerer samtidig en række overvågnings- og styringsredskaber, der skal sikre, at prioriteterne nås.

Programmet tager udgangspunkt i seks overordnede tematikker:

-reduktion af drivhusgasemissioner, 

-tilpasning til klimaforandringer, 

-en regenerativ vækstmodel, 

-en ambition om nulforurening, 

-beskyttelse og genopretning af biodiversiteten samt 

-reduktion af vigtige miljø- og klimapåvirkninger i forbindelse med produktion og forbrug.

I forbindelse med forhandlingerne blev Rådet og Parlamentet enige om flere initiativer med henblik på at nå de prioriterede mål, herunder især:

-at mindske EU's materiale- og forbrugsfodaftryk

-styrkelse af positive miljømæssige incitamenter

-udfasning af miljøskadelige tilskud, især tilskud til fossile brændstoffer.

Parterne blev samtidig enige om at introducere en midtvejsevaluering af, hvor langt man er nået med de prioriterede mål, som skal gennemføres i 2024. Herefter bør Kommissionen, hvis det viser sig at være relevant, forelægge et lovforslag om at tilføje et bilag til programmet, som skal indeholde en liste og en tidslinje over tiltag for perioden efter 2025.

Miljøhandlingsprogrammet er nu vedtaget og vil inden længe blive bragt i EU-tidende, hvorefter det vil være gældende frem til 2030.

Læs mere
Du kan læse mere om vedtagelsen her på Rådets hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.