Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Europæisk klimalov trådt i kraft

30. juli 2021
Europæisk klimalov trådt i kraft
Den europæiske klimalov lovbefæster målet om et klimaneutralt EU senest i 2050. Den fastsætter samtidig et bindende EU-klimamål om mindst 55 % CO2-reduktion i 2030.

Den europæiske klimalov blev endelig vedtaget efter EU's lovgivningsprocedure den 28. juni 2021. Loven blev offentliggjort i EU-Tidende den 9. juli og trådte i kraft den 29. juli 2021. 

Den europæiske klimalov fastsætter - ud over krav om klimaneutralitet i 2050 - et bindende EU-klimamål om en reduktion af nettodrivhusgasemissioner (emissioner efter fratrækning af optag) på mindst 55 % senest i 2030 i forhold til 1990. EU vil også sigte mod at opnå en større mængde nettodræn for kulstof inden 2030. Ifølge klimaloven skal EU-Kommissionen senest i september 2023, og herefter hvert 5. år, foretage en vurdering af alle medlemsstaters nationale foranstaltninger og fremskridt frem mod EU-klimaneutralitet i 2050. 

Klimalov stiller også krav om, at der skal fastsættes et EU-dækkende klimadelmål for 2040. Kommissionen skal fremsættes forslag til 2040-delmålet i løbet af de kommende år som et ændringsforslag til klimaloven. Kommissionen vil få hjælp af et nyt europæisk videnskabeligt rådgivende organ om klimaændringer, som klimaloven kræver oprettet til at yde uafhængig videnskabelig rådgivning og rapportere om EU's klimaforanstaltninger.

Find den europæiske klimalov, forordning 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning 401/2009 og 2018/1999, i Euro-Lex her

Find den danske klimalov, lov nr. 965 af 26. juni 2020, i Retsinformation her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.