Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europa-Rådet er klar til at indgå forhandlinger om den cirkulære økonomipakke

22. maj 2017
Europa-Rådet er klar til at indgå forhandlinger om den cirkulære økonomipakke

De europæiske medlemsstater har nu vedtaget deres fælles holdning til Kommissionens fremsatte cirkulære økonomipakke. Trilogforhandlingerne mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen forventes at begynde den 30. maj.

EU’s medlemsstater har netop lagt sig fast på en fælles holdning til den pakke, som Europa-Kommissionen fremsatte tilbage i december 2015, hvor bl.a. en lang række ændringer til fire fremtrædende affaldsdirektiver foreslås. I sit udspil lægger medlemsstaterne bl.a. op til et fælles mål for genbrug og genanvendelse på 60% samt et mål for genanvendelse af emballage på 70%. Begge med frist i 2030. Disse og en række andre materialespecifikke mål ligger under de procentsatser, som Kommissionen oprindelig havde spillet ud og dermed også under Parlamentets holdning. Som det blev beskrevet i denne nyhed, lagde Parlamentet sig tilbage i marts nemlig fast på en holdning, som bl.a. lagde op til mere ambitiøse mål end Kommissionens oprindelige udspil, men nu byder medlemsstaterne altså under på en række af de mest centrale punkter.

Uenighed om beregningsmetoderne for genanvendelsesprocenten
I næste uge begynder de såkaldte trilogforhandlinger mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Forud for disse forhandlinger står det ifølge en udtalelse på vegne af Rådet klart, at der fortsat er uenighed om især definitionerne og beregningsmetoderne for genanvendelsesprocenterne. Idet netop definitioner og beregningsmetoder er grundlaget for, hvornår et mål reelt er opnået, er der stadig meget på spil. Mere specifikt, er det stadig et diskussionspunkt, om en mængde kan anses for værende genanvendt når den forlader en sorteringscentral med henblik på genanvendelse eller først,  når den reelt er blevet genanvendt på et anlæg. Idet der i større eller mindre grad udskilles rejekt fra alle genanvendelsesanlæg har beregningsmetoden stor betydning for, hvornår et genanvendelsesmål reelt kan anses for værende opnået.

Danmark er fortsat tilbageholdende
Der er endnu ikke offentliggjort officielle dokumenter fra Rådets møde, men en tidligere offentliggjort undersøgelse fra en række fremtrædende NGO’er har bl.a. vist, at Danmark sammen med Litauen, Finland, Letland og Ungarn anses for værende blandt de lande, som er mest tilbageholdende ift. bl.a. et overordnet genanvendelsesmål på 65%, et bindende krav om indsamling af organisk affald, et specifikt forebyggelsesmål mv. Læs også denne tidligere DAKOFA-nyhed om fastlæggelse af den danske holdning.

Du kan læse Rådets pressemeddelelse her.