Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Europa-Parlamentets briefing om tekstiler

19. maj 2022
Europa-Parlamentets briefing om tekstiler
Den 3. maj 2022 blev en redegørelse om tekstiler offentliggjort som en briefing. Denne indeholder afsnit vedrørende både ændring af den måde, europæiske forbrugere bruger deres tøj på, EU's tekstil- og beklædningsindustri, miljøspørgsmål, mulige veje frem, EU-politikken og Europa-Parlamentets holdninger.

Redegørelsen er udarbejdet af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS). EPRS's mission er at forsyne medlemmerne af Europa-Parlamentet - om nødvendigt de parlamentariske udvalg - med uafhængige, objektive og autoritative analyser og undersøgelser af politiske spørgsmål med forbindelse til Den Europæiske Union for at hjælpe dem i deres parlamentariske arbejde.

I denne briefing redegøres der grundigt for, hvad er findes af viden på området, herunder hvilke EU-rapporter fra blandt andet Joint Research Centre (JRC), der er udgivet samt EU-politikken frem mod Kommissionens forslag til tekstilstrategien fremsat d. 30. marts 2022 og endelig en gennemgang af Parlamentets holdning igennem de senere år.

Under afsnittet om Parlamentets holdning fremgår det blandt andet, at Parlamentet i sin beslutning af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for cirkulær økonomi erklærede, at EU's nye tekstilstrategi skulle fremme bæredygtighed, cirkularitet, sporbarhed og gennemsigtighed i tekstil- og beklædningssektoren. Den skulle adressere hele spektret af miljømæssige og sociale påvirkninger igennem hele værdikæden. Især gennem en kombination af krav til miljøvenligt design, producentansvarsordninger og mærkningsordninger, der skulle sigte mod forbedre designet af tekstiler, bedre kvalitet, øget holdbarhed, genanvendelighed og mekanisk genanvendelighed. Parlamentet var på daværende tidspunkt tilfredse med anvendelsen af ​​den nye produktpolitiske ramme på tekstiler og påpegede, at strategien burde prioritere affaldsforebyggelse og holdbarhed, genanvendelighed og reparerbarhed, samtidig med at man håndterer farlige og skadelige kemikalier samt indføre standarder for mikrofiberfiltre i nye vaskemaskiner. Parlamentet opfordrede også til, at den nye produktpolitiks ramme om tekstiler skulle være i overensstemmelse med andre politiske instrumenter, især med forslaget til EU-lovgivning om menneskerettigheder og miljømæssig due diligence. Dette for at opretholde arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder og sikre, at ligestillingsspørgsmål behandles på alle stadier af tekstilværdikæden.

Dokumentet er i sin helhed et godt overbliksdokument for den videre behandling af tekstilstrategien og de initiativer Kommissionen vil arbejde med under denne.

Læs mere her

Læs Parlamentets briefing her

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.