Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europa Parlament kom ikke til enighed, men et flertal ønsker at affaldsforslagene bliver på arbejdsprogrammet

16. januar 2015

På Europa Parlamentets plenarmøde i går blev der ikke opnået enighed om en fælles holdning til EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2015. Kommissionens arbejdsprogram 2015 indeholder den kontroversielle dødsliste med 80 lovforslag, herunder affaldsforslagene, som Kommissionen ønsker at trække tilbage eller genfremsætte i en revideret form. Under plenarmødet blev dog tilbagetrækningen af affaldsforslagene trukket ud til en slags underafstemning. Denne afstemning resulterede i et flertal for at Kommissionen bør fastholde affaldsforslagene på arbejdsprogrammet. Hele mødet beskrives af div. kilde som et kaotisk møde præget af politiske slagsmål.

Trods dette flertal for at anmode Kommissionen om at fastholde affaldsforslagene var der ikke flertal for hele den indstillede holdning til det samlede arbejdsprogram, og derved er det stadig op til Kommissionen at vurdere om de vil følge resultatet af underafstemningen om affaldsforslagene. Man kan derfor sige, at Parlamentet med afstemningen i går har mistet den direkte indflydelse på arbejdsprogrammet, men om Kommissionen alligevel vælger at beholde affaldsforslagene på programmet vides endnu ikke. Som bekendt har 23 medlemslande i fælleskab anmodet Kommissionen om at fastholde bl.a. den cirkulærer pakke på arbejdsprogrammet.


Socialisterne, de liberale og de Grønne fandt fælles fodslag i at modsætte sig Kommissionens planer om skippe forslagene (dødslisten), men centrum-højre partierne (EPP-gruppe), som er størst i Parlamentet, støttede ikke denne holdning. EPP-gruppen støttede derimod Kommissionens forslag om at fastholde dødslisten, da de ikke så grund til at bruge ressourcer på forældede eller utilstrækkelige forslag og dermed blev der ikke opnået en enighed om hele arbejdsprogrammet.
Bas Eickhout, som er medlem af Parlamentet fra de Grønne udtalte, at afstemningen var kaotisk, men at Kommissionen burde tage budskabet med hjem om at der er eksisterer et klart flertal for at  for fortsat at arbejde på de eksisterende forslag om luft og affald.


Kilder:
Ends-daily 16. januar 2015
Altinget – miljø 16. januar 2015
The parliament Magazine 14. januar 2015, se artikel her

Baggrundsmateriale:

Her på DAKOFAs vidensbank om EU finder du samlingen af nyheder bragt på DAKOFAs hjemmeside om pakken