Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europa-Kommissionen vil lancere strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø

27. maj 2020
Europa-Kommissionen vil lancere strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø

En offentlig høring gør det lige nu muligt at komme med bidrag til den køreplan, som skal ligge til grund for Kommissionens arbejde. Frist for svar er 20. juni.

I forbindelse med både den europæiske Green Dealden nye europæiske cirkulære handlingsplan og det syvende miljøhandlingsprogram er det blevet pointeret, at Europa-Kommissionen prioriterer arbejdet med at opnå et ”giftfrit” Europa højt. Europa-Kommissionen har derfor nu besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø, der skal være med til at mindske de risici, som er forbundet med fremstilling og anvendelse af kemikalier. Mere specifikt, skal strategien sigte mod at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod farlige kemikalier samt fremme udviklingen af sikre alternativer ved:

  • at undersøge, hvordan man kan hjælpe EU's agenturer og videnskabelige organer til at arbejde fælles om en proces for ”ét stof - én vurdering” samt at præsentere øget gennemsigtighed i forbindelse med de tiltag, der omhandler kemikalier;
  • at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer til den seneste videnskab omkring risikoen ved hormonforstyrrende stoffer, farlige kemikalier i produkter (inklusive import), cocktaileffekter samt meget vedvarende kemikalier.

Processen omkring at udarbejde den kommende strategi, som forventes at blive præsenteret i løbet af efteråret, blev kick-startet med at Kommissionen i begyndelsen af denne måned præsenterede en køreplan for arbejdet, som nu er i høring frem til den 20. juni.

Et vigtigt indspil, der skal sikre cirkulariteten
Set med cirkulære briller er den kommende strategi interessant, idet den bl.a. skal spille ind i det arbejde omkring grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald, som blev påbegyndt i begyndelsen af 2018 og som helt overordnet skal være med til at fremme genanvendelsen, øge brugen af sekundære råvarer samt substituere ”problematiske stoffer” og, hvor det er muligt, at reducere mængderne samt øge sporbarheden af disse. Den skal ligeledes spille ind i det europæiske arbejde omkring en cirkulær produktpolitik.

At strategien bliver relevant i en cirkulær kontekst, blev bekræftet på et møde for Parlamentets miljøkomité, hvor netop bl.a. den kommende strategi blev diskuteret. På mødet påpegede kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius bl.a., at Kommissionen i forbindelse med den kommende strategi er i færd med at undersøge, hvordan man kan fremskynde overgangen til ikke-giftige materialecyklusser ved at erstatte farlige kemikalier med sikre designalternativer og ved at fremme bæredygtige dekontamineringsløsninger i affaldsfasen. Kommissæren påpegede ligeledes, at man i Kommissionen overvejer, hvordan man kan forbedre informationerne om det kemiske indhold i produkter. Endelig kunne Virginijus Sinkevičius fortælle, at der i Kommissionen har været drøftelser om, hvordan alle aktiviteter i forhold til at minimere samt spore stoffer kan videreudvikles i strategien.

Læs mere
På Kommissionens hjemmeside kan du finde og downloade køreplanen for den kommende strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø samt se og deltage i høringen.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.