Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Europa er langt fra at være cirkulær

05. december 2019
Europa er langt fra at være cirkulær
Der bør derfor skrides til omgående handling. Sådan lyder det fra det Europæiske Miljøagentur i deres seneste opgørelse over miljøets tilstand i Europa.

Hvert femte år udgiver Det Europæiske Miljøagentur en rapport over miljøets tilstand under navnet State of the Environment Report (SOER). Den seneste udgave af rapporten, SOER 2020, er netop lanceret, og den helt korte besked er, at det ser dystert ud. I forbindelse med rapportens lancering udtalte EEA’s executive director, Hans Bruyninckx, at ”Den europæiske miljøtilstand er på et tipping-point. Det kommende årti har vi et ganske lille vindue til at opskalere de tiltag, der kan beskytte vores natur, reducere klimaforandringernes påvirkninger samt radikalt reducere vores træk på naturens ressourcer”.

Affalds- og ressourceområdet er ingen undtagelse
Inden for affalds- og ressourceområdet har vi gennem de seneste 10-15 år generelt arbejdet i den rigtige retning i forhold til bl.a. ressourceeffektivitet, cirkulær brug af materialer og affaldsbehandling. Men til trods herfor er det alligevel usikkert, om vi når de langsigtede, fremadrettede mål inden for de nævnte områder, idet vi med de nuværende tiltag i hvert fald ikke er på sporet.

Ressourceforbruget har været faldende gennem det seneste årti, mens ressourceproduktiviteten er steget. Men det har ifølge rapportens konklusioner primært været på grund af overordnede trends inden for økonomisk vækst såvel som visse strukturelle forandringer frem for direkte politiske tiltag. Fremover forventes det, at ressourceeffektiviteten vil stige om end ressourceforbruget forventes at gøre det samme.

Affaldsmængderne stiger fortsat, men genanvendelsesraterne stiger også. Der er dog stor risiko for, at en del af medlemsstaterne ikke når de fastsatte mål. Det betyder, alt i alt, at Europa, ifølge den nye rapport, stadig er langt fra at nå målet om at blive en cirkulær økonomi.

Ikke på sporet af de kommende mål
Rapporten er ifølge agenturet den mest gennemarbejdede miljøvurdering af Europa nogensinde og den påpeger i sin helhed, at Europa ikke vil nå sine 2030 og 2050-mål inden for miljøområdet, med mindre der bliver skredet til omgående og gennemgribende handling.

I rapporten kan det ses, at Europa gennem de seneste årtier har gjort betydelige fremskridt inden for bl.a. reduktion af drivhusgasudledninger samt for at skabe bedre politiske rammer til at tackle plastaffald samt inden for både cirkulær økonomi og bioøkonomien. Men til trods for disse fremskridt understreger rapporten, at EU med det nuværende fokus på økonomisk vækst, ikke vil blive i stand til at ”leve godt inden for de planetære grænser” sådan som det ellers er målet i den fælles europæiske bæredygtighedsvision. I rapporten opfordres nationalstaterne derfor til at gribe muligheden og udnytte de næste ti år til radikalt at sætte fart på og opskalere de initiativer, som kan sætte EU tilbage på sporet af at nå de mellemlange og langsigtede mål.

SOER 2020 påpeger som sagt, at alle medlemsstaterne er nødt til at gribe til omgående handling, hvis situationen skal forandres. Ifølge rapporten skal der bl.a. ske gennem øget offentlig bevågenhed i forhold til omstilling til en bæredygtig fremtid, teknologisk innovation, øgede lokale initiativer samt ambitiøse fælleseuropæiske initiativer som eksempelvis den kommende Green Deal.

Læs mere

På denne side https://www.eea.europa.eu/soer-2020/intro kan du finde links til mere materiale, herunder bl.a. en briefing, en pressemeddelelse, en række små film samt naturligvis den 500-siders lange rapport.

I denne nyhed kan du også læse om en rapport med nogenlunde samme konklusion, som for nyligt blev præsenteret af FN.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.