Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-støtte til stort dansk partnerskab “Circular Economy Beyond Waste”

06. december 2021
EU-støtte til stort dansk partnerskab “Circular Economy Beyond Waste”
Et nyt EU LIFE projekt vil understøtte implementeringen af den danske forebyggelses- og affaldshåndteringsplan gennem 26 konkrete delprojekter. EU har givet tilsagn på op til 60 % af et samlet budget på 125 mio. kr.

EU-kommissionen har netop godkendt at støtte et stort dansk partnerskab med flere end 40 aktører fra hele Danmark. Over de næste otte år er de 40 partnere i Beyond Waste-projektet involveret i konkrete innovations- og demonstrationsprojekter inden forebyggelse og genbrug samt seks områder med fokus på øget genanvendelse: Byggematerialer, plast, elektronik, biomasse, tekstiler og andre sammensatte materialer.

Hanne Juel fra Region Midtjylland beskrev projektet i et oplæg på en DAKOFA konference den 17. november om de nye kommunale affaldsplaner. Hun oplistede de 26 delprojekter, som indgik i ansøgninger, der ud over de understøttende aktiviteter bestod af følgende delprojekter (i stikordsform, leads på delprojekterne nævnes):

Forebyggelse og grønne indkøb/projekter:  

 • Tekstil, engangs-, flergangs-, Region Midtjylland
 • CØ i indkøb – træning, Gentofte Kommune
 • Indkøb som del af plaststrategi, Aarhus Kommune

Genbrug/projekter:

 • Genbrugspladsen som dynamo for lokaludvikling, Favrskov Kommune
 • Borgeren i centrum, Renosyd
 • Genbrug, REUSE LAB, BOFA
 • Genbrug og social dimension, Nomi4S 

Genanvendelse/projekter:

 • Tekstiler, hele værdikæden, Gate 21
 • Plastik, nye digitale værktøjer, værdikæde, Nomi4S
 • Byggeaffald, materiale, screening, materialebank, offentlig private samarbejder, Horsens og Silkeborg kommuner
 • Byggeaffald BOFA
 • Fødevarekomposit. BOFA
 • WEEE (hårde hvidevarer), Aalborg, Favrskov og Vejle kommuner
 • Erhvervsaffald, fra affald til byggemodeller, Skive kommune
 • Fra erhvervsaffald til driver for entreprenørskab, Holstebro Kommune
 • Erhvervsaffald, SMV, Frederiksberg kommune

Beyond Waste-projektet har et budget på 125 mio. kroner, og EU har godkendt det som et af de bare tre europæiske LIFE IP-projekter fra 2022 til 2029. EU LIFE finansierer op til 60 pct. af projektet, mens parterne selv finansierer resten. Fx bidrager Region Midtjylland med 16 mio. kroner og Region Hovedstaden med seks mio. kroner i projektperioden. Region Midtjylland er lead og udgør sammen med Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen den koordinerende gruppe for projektet.

Find Region Midtjyllands pressemeddelelse fra 3. december 2021 om projektet her 

Oplægget af Hanne Juel, Region Midtjylland, fra DAKOFAs konference ”De nye kommunale affaldsplaner – hvordan når vi de reviderede genanvendelsesmål, klimamål og ønsket om en cirkulær omstilling?", 17. november 2021, kan findes på siden her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.