Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU præsenterer nye eco-design kriterier

02. oktober 2019
EU præsenterer nye eco-design kriterier
Europa-Kommissionen har netop præsenteret nye eco-design kriterier, der forventes at skulle medføre energibesparelser i en størrelsesorden, som svarer til det årlige danske energiforbrug.

EU har i mange år haft såkaldte eco-design kriterier for en lang række produktkategorier herunder primært elektriske og elektroniske produkter. Kriterierne blev i sin tid indført primært med reduktion af energiforbrug for øje, men nu er kriterierne for en række husholdningsapparater blevet opdateret med henblik på både at forøge energibesparelserne i brugsfasen yderligere, men også på at forlænge produktlevetiden ved at fremme mulighederne for vedligehold, genbrug, opgradering, genanvendelse og affaldsbehandling af de enkelte produkter.

Lettere og længere adgang til reservedele
De nye kriterier, der gælder for produkter som køleskabe, vaskemaskiner, opvaskemaskiner og fjernsyn er udarbejdet med henblik på at opfylde målene for den fælles europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, herunder særligt det nugældende arbejdsprogram for eco-design.

Helt konkret betyder de nye kriterier bl.a., at der stilles krav til, hvor længe reservedele skal være tilgængelige på markedet, hvor hurtigt en producent skal kunne levere en reservedel, at reservedele skal kunne skiftes ved brug af almindeligt tilgængelige værktøjer og uden, at skade produktet samt at information om reparationsmuligheder skal være tilgængelige for både private og professionelle reparatører. I tillæg stiller de nye kriterier også krav om oplysning om tilstedeværelsen af kemikalier.

Massive energibesparelser i vente
Med de nye kriterier forventer Kommissionen at man i 2030 vil kunne opnå energibesparelser på 167 TWh, hvilket svarer til det årlige danske energiforbrug eller en reduktion på 46 millioner ton CO2-ækvivalenter. Det svarer samtidig til en besparelse på 150 euro i den enkelte europæiske husholdning. Energibesparelserne skal både findes i selve brugsfasen, men altså også i forbindelse med længere levetid for de enkelte produkter.

I forbindelse med vedtagelsen af de nye kriterier udtalte Monique Goyens, direktør for BEUC, Den Europæiske Forbrugerassociation følgende:

The new repair requirements will help improve the lifetime of everyday appliances that currently fail too quickly. It is crucial we bin the current ‘throwaway' trend, which depletes natural resources and empties consumers' pockets. It is excellent news that consumers' health will be better protected, thanks to fewer flickering light bulbs and the removal of harmful flame retardants in TV screens. The EU has started with five products that most consumers own at home and we strongly encourage legislators to make more product categories repairable.”

I første omgang gælder kravene kun for produkter, der markedsføres i EU (uanset, hvor de måtte være produceret), men det forventes, at resten af verden vil se til de nye kriterier og lade sig inspirere. Kriterierne vil inden for kort tid blive publiceret i EU-tidende og herefter træde i kraft tyve dage senere.

Du kan læse Kommissionens pressemeddelelse New rules makes household appliances more sustainable her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.