Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: EU-Kommissionens cirkulære handlingsplan - nyt fokus på produktlevetid, reparation og genbrug

EU-Kommissionens cirkulære handlingsplan - nyt fokus på produktlevetid, reparation og genbrug
EU-Kommissionen har i marts præsenteret en ny og ambitiøs handlingsplan for cirkulær økonomi, der skal ændre måden, hvorpå vi producerer og forbruger. Planen, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses for at være et væsentligt skridt på vejen til en bæredygtig og klimaneutral vækst i EU.

Målet med planen er at reducere det europæiske miljøaftryk samt at fordoble unionens fælles anvendelsesgrad af materialer inden for de kommende ti år. Den nye plan indeholder tiltag, der skal fremme design, produktion og forbrug til en cirkulær økonomi. Planen sigter mod bæredygtig produktpolitik, herunder længere holdbarhed, nemmere genbrugelighed, reparerbarhed og genanvendelse. Engangsbrug vil blive begrænset, planlagt forældelse vil blive tacklet og destruktion af ikke-solgte funktionsdygtige produkter vil blive forbudt. 

På dette webinar vil DAKOFA kort præsentere hovedlinjerne i handlingsplanen, hvorefter Michael Søgaard Jørgensen, lektor ved Institut for Planlægning på AAU, vil dykke ned i planens tiltag vedrørende produktlevetid, reparation og genbrug. Efterfølgende vil forretningsudvikler Henrik Riisgaard, AVV, fremlægge handlingsplanen med særlig vægt på tiltagene inden for bygge- og nedrivningsaffald og hvad det kan betyde for kommunerne.

Program

13:00-13:15
Velkomst og introduktion til handlingsplanen
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
13:15-13:30
EU’s Handlingsplan for den Cirkulære Økonomi
13:30-13:40
Opklarende spørgsmål og svar
13:40-14:10
Nye toner i EU’s nye handlingsplan for cirkulær økonomi - mere fokus på produktlevetid, reparation og genbrug.
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
Michael Søgaard Jørgensen
14:10-14:20
Opklarende spørgsmål og svar
14:20-14:50
Handlingsplanens udviklingsmuligheder og kommunale perspektiv
Henrik Riisgaard, RenoNord/AVV
Henrik Riisgaard

I præsentationen vil der blive lagt vægt på tiltagene inden for bygge- og nedrivningsaffald og hvad det kan betyde for kommunerne.

14:50-15:00
Opklarende spørgsmål og svar
15:00-15:00
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

21. april 2020
kl. 13.00 - 15.00

Hvor

Online-seminar

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.