Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-kommissionen vil udvikle end-of-waste-kriterier for plast og tekstiler

07. april 2022
EU-kommissionen vil udvikle end-of-waste-kriterier for plast og tekstiler
Kommissionen har netop afsluttet det omfattende studie, der har haft til formål at identificere en prioriteringslisten over affaldsstrømme til udvikling af yderligere EU-dækkende kriterier for end-of-waste (kriterier for, hvornår affaldsfasen kan betragtes som ophørt).

Ifølge nyheden på EU-kommissionens hjemmeside påbegyndes arbejdet, her i 2. kvartal af 2022, med at udvikle kriterierne for, hvornår forskellige affaldstyper af plast igen kan anses som et produkt. Rapporten byder som nævnt på en prioriteringsliste, og tekstiler kommer her ind på en anden plads efter plast.

De to øverste kandidatstrømme indeholder følgende underkategorier:

1. plast:

  • PET (polyethylenterephthalat) 
  • Blandet plastaffald 
  • PS (polystyren)
  • PP (polypropylen) 

2. Tekstil:

  • Separat indsamlet tøj og andre tekstiler forberedt til genbrug
  • Cellulosefibre 
  • Blandede fibre 

Af øvrige kandidater nævnt i rapporten er gummi fra dæk, aggregater fra bygge- og anlægsaffald, mineraluld fra bygge- og anlægsaffald, papir og pap. 

Som sagt vil Kommissionen og Joint Research Centre (JRC) påbegynde arbejdet med udviklingen af ​​end-of-waste-kriterier for plastaffald her i 2. kvartal 2022 og ​​den tekniske vurdering forventes færdig i 1. kvartal 2024. Arbejdet vedr. end-of-waste-kriterier for tekstilaffald påbegyndes i 2023.

Når der er truffet beslutning om EU-kriterier vedtages disse som forordninger og gælder derfor direkte i medlemslandene.

Læs mere her:

Se EU-kommissionens nyhed her 

Du kan se hele rapporten her fra JRC 

Gældende End-of-Waste kriterier
 på EU-niveau
Der findes på nuværende tidspunkt følgende forordninger om End-of-Waste kriterier:

Læs mere i vidensbanken

PlastTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.