Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-Kommissionen søger input til den europæiske klimapagt

24. marts 2020
EU-Kommissionen søger input til den europæiske klimapagt
Den europæiske klimapagt har til formål at inddrage borgerne og lokalsamfundene i indsatsen for vores klima og miljø. Kommissionen modtager idéer til tiltag for at få en virkningsfuld, inkluderende og ambitiøs klimapagt. Høringsfristen er 27. maj 2020.

EU-Kommissionen vil i 3. kvartal 2020 lancere en europæisk klimapagt som en del af den europæiske grønne pagt, der blev vedtaget af EU i december 2019. Formålet med klimapagten er at give alle en stemme og en rolle i udviklingen af nye klimatiltag, og i udvekslingen af informationer, lanceringen af græsrodsinitiativer og formidlingen af løsninger, som andre kan lade sig inspirere af. Tanken er, at den europæiske klimapagt skal bygge videre på og understøtte de eksisterende aktiviteter og samtidig skabe nye, der giver mulighed for læring, erfaringsudveksling, fælles initiativer og samarbejde.

Den europæiske klimapagt vil fremme et bredt samfundsengagement i klima og miljø gennem en række aktiviteter:

  • Vi skal have en dialog om klimaforandringerne. Det skal ske gennem kommunikationsaktiviteter og arrangementer ved brug af forskellige kanaler og redskaber. Den europæiske klimapagt skal skabe opmærksomhed om og øge kendskabet til klimaforandringerne på baggrund af videnskabelige resultater og inspirere både mennesker og organisationer til at deltage og fremme bæredygtig adfærd.
  • Vi skal tilskynde folk til handling. Den europæiske klimapagt skal tilskynde både enkeltpersoner og organisationer til at engagere sig i konkrete klimatiltag for at nedbringe drivhusgasudledningen og/eller tilpasse sig til klimaforandringernes uundgåelige konsekvenser.
  • Med den europæiske klimapagt vil vi give muligheder for kommunikation, læring og etablering af netværk, online og offline. Det vil medvirke til at samle personer og organisationer, så de kan udveksle idéer og erfaringer og arbejde sammen. Der kan organiseres direkte borgerhøringer i form af f.eks. borgerdialoger, borgerforsamlinger og andre initiativer. Hvis det er relevant, kan disse aktiviteter knyttes sammen med eksisterende initiativer, f.eks. Borgmesterpagten for Klima og Energi og "CitizENV-dialoger" med unge i hele Europa.
  • Europa-Kommissionen vil fremme offentlige tilsagn om at deltage i klimatiltag og støtte relevante initiativer gennem videns- og kapacitetsopbygning for derigennem at øge effekten og inspirere til yderligere tiltag i Europa og globalt.

Inden for udvalgte områder vil Europa-Kommissionen kunne tilbyde målrettet støtte. I begyndelsen kan disse områder omfatte:

  • bygninger, hvor EU f.eks. kan fremme rådgivning, lette intelligent finansiering og bistå lokale myndigheder med energieffektive boliger
  • transportformer, hvor EU f.eks. kan give en hånd til byer med lav CO2-udledning, fremme viden og oplysning og eventuelt yde målrettet økonomisk støtte til planer for bæredygtig trafik i byerne og
  • træplantning, naturgenopretning og forgrønnelse af byområder.

Feedbackperioden er 4. marts - 27. maj 2020 (midnat, dansk tid)

Deltag i høringen gennem Kommissionens hjemmeside her 

Den europæiske klimapagt er omtalt på side 24-25 i Kommissionens meddelelse om Den europæiske grønne aftale, COM(2019) 640 final, fra fra 11. december 2019, som kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.