Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU køreplan om reduktion af CO2-emissioner gennem hele bygningens livscyklus

14. juli 2022
EU køreplan om reduktion af CO2-emissioner gennem hele bygningens livscyklus

Europa-Kommissionen har igangsat en analyse, der skal understøtte udvikling af en køreplan.

I meddelelsen om En renoveringsbølge for Europa fra 2020 skriver Kommissionen, at man ønsker at ”Gøre byggeøkosystemet i stand til at levere bæredygtig renovering, baseret på cirkulære løsninger, anvendelse og genanvendelse af bæredygtige materialer og integration af naturbaserede løsninger. Kommissionen foreslår at fremme udviklingen af standardiserede bæredygtige industriløsninger og genbrug af affaldsmaterialer. Den vil udvikle en køreplan for 2050 for reduktion af CO2-emissioner gennem hele livscyklussen i bygninger, herunder anvendelse af biobaserede produkter, og revidere målene for materialenyttiggørelse.”

Denne indsats er et væsentligt element i Kommissionens strategi for at nå målet om 55 pct. reduktion af drivhusgasemissioner i 2030 sammenholdt med 1990. Kommissionen skønner, at det er muligt at reducere det indlejrede kulstof i bygninger med 60-80 pct. i 2050. Der er begrænset viden og opmærksomhed om, hvor meget den indlejrede energi og kulstof udgør af bygninger og derfor ønsker Kommissionen at få mere viden for hele EU.

Analysen skal

  • Etablere en baseline (2000)
  • Angive, hvordan indlejret kulstof fra europæiske bygninger kan forventes at udvikle sig frem mod 2050
  • Identificere mulige klimamål i forskellige scenarier, både for indlejeret og driftsrelaterede drivhusgasser
  • Identificere og vurdere virkningen af ​​løsninger til reduktion af CO2-emissioner

Det er Rambøll Management Consulting, Buildings Performance Institute Europe og KU Leuven der udfører projektet, som løber frem til marts 2023. Konsulenterne vil samarbejde med bygge- og anlægssektoren for at drage mest mulig fordel af tilgængelig ekspertise og viden.

Europa-Kommissionen er allerede begyndt at stille krav om at CO2-emissioner vurderes og rapporteres i visse typer regulering. Fx er det et krav i Bæredygtig finansiering - Taxonomien - for nye bygninger, at “For buildings larger than 5000 m2 (285), the life-cycle Global Warming Potential (GWP)(286) of the building resulting from the construction has been calculated for each stage in the life cycle and is disclosed to investors and clients on demand.” I forslaget til direktiverne om hhv. energieffektivitet og om bygningers energimæssige ydeevne er der ligeledes krav om at tage hensyn til CO2-emissioner gennem hele bygningens livscyklus.

Kulstof i hele bygningens levetid - whole life carbon – består af det kulstof, der er indlejret i de byggematerialer der anvendes ved nybyggeri, senere renoveringer og slut-nedrivning, samt de drivhusgasemissioner, der udledes som følge af energiforbruget til driften af bygningen i hele dens levetid.

Læs mere, bidrag til analysen eller se et webinar fra den første workshop
Rambøll - Support study for the development of the roadmap for the reduction of whole life carbon of buildings

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.