Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU flere skridt tættere på en endelig cirkulær handlingsplan

29. januar 2021
EU flere skridt tættere på en endelig cirkulær handlingsplan
Europa-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi er tæt på at være færdigbehandlet i Parlamentet. Senest har Miljøudvalget vedtaget sine ændringer.

Den 11. marts vedtog Europa-Kommissionen en handlingsplan for cirkulær økonomi, der hen over de kommende år skal bringe EU endnu tættere på reel cirkulær økonomi. Siden da er planen blevet behandlet i hhv. Europa-Parlamentet og Rådet.

I forhold til behandlingen i Parlamentet har miljøudvalget netop vedtaget de sidste ændringer til Kommissionens udspil. I den forbindelse erklærede udvalgets ordfører, hollandske Jan Huitema, at udkastet til den cirkulære handlingsplan har potentiale til at tackle to vigtige spørgsmål, som Europa i øjeblikket står over for; afhængigheden af tredjelande og brugen af offentlige midler.

Med hensyn til førstnævnte bemærkede ordføreren, at COVID-19-pandemien har vist, hvor sårbare vores forsyningskæder reelt er, og dermed også EU's afhængighed af ressourcer fra tredjelande. Med en mere cirkulær økonomi, hvor EU anvender ressourcer, der allerede er inden for unionens grænser, vil man kunne mindske denne afhængighed. I forhold til sidstnævnte understregede ordføreren ydermere, at EU's offentlige midler skal bruges til at investere i økonomien på en smart og bæredygtig måde gennem fremme af initiativer til cirkulær økonomi – sådan som det også har været diskuteret under bl.a. de europæiske budgetforhandlinger.

Den endelige version med miljøudvalgets ændringer er endnu ikke offentligt tilgængelig, men det forlyder, at justeringerne bl.a. omhandler et ønske om:

-Vidensbaserede, bindende mål for både mellem- og langt sigt således, at man sikrer, at 2050-målene bliver opfyldt

-Behovet for at eliminere markedsbarrierer og miljøskadelige subsidier, og at vedtage rammebetingelser, der understøtter innovation i den cirkulære økonomi og for nye forretningsmodeller

-Bindende mål for alle produkter, der sættes på markedet, som er baseret på materiale- og miljøaftryk, der dækker hele værdikæden

-Etablering af et marked for sekundære råvarer, der fremmer opbygning af genanvendelseskapacitet

I denne tidligere DAKOFA-nyhed, kan du også læse mere om Parlamentets prioriteter. Parlamentet forventes at samles den 8. februar for at diskutere og stemme om rapporten.

Rådet bakker op
Parallelt med Parlamentet har Rådet også kigget nærmere på Kommissionens udspil og de præsenterede sine konklusioner tilbage i midten af december. Her understregede man ligeledes de stærke links mellem den økonomiske genopretning, den cirkulære økonomi og EU’s brede grønne dagsorden. I forbindelse med diskussionerne forud for vedtagelsen bakkede Danmark først og fremmest op om det nye fokus på eksport at affald til lande, der ikke kan håndtere det på forsvarlig vis i forbindelse med den bebudede revision af transportforordningen. I tillæg lagde Danmark vægt på at implementeringen af handlingsplanen bliver det primære fokus, at bakke op om en ambitiøs forbruger- og produktpolitik, herunder eco-design og eco-labelling. Endelig efterspurgte Danmark også, at man styrker programmer for grønne offentlige indkøb og at EU generelt skubber på for globale løsninger til plastforurening.

Læs mere

-Du kan finde Rådets pressemeddelelse i forbindelse med deres vedtagelse af konklusionerne her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.