Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU End-of-Waste kriterier for organisk affald bliver skrinlagt

06. januar 2015

Ved et møde i EU’s ”committee for the adaptation to scientific and technical progress and implementation of Directive 2008/98/EC on waste” i november 2014 orienterede EU Kommissionen om, at det forslag til End-of-Waste kriterier for organiske affald, som er blevet udarbejdet ikke vil blive udmøntet.

For at undgå overlap og dobbeltregulering har EU Kommissionen besluttet, at organisk affald, som placeres på markedet som gødning skal lægges ind under gødningsforordningen (EC No 2003/2003). Den europæiske gødningsforordning er i øjeblikket under revision og et nyt forslag forventes fremsat i første halvdel af 2015.

Affald vil ikke være omfattet af gødningsforordningen med mindre, at det er ophørt med at være affald. Den fremtidige lovgivning vil der i mod regulere gødningsprodukter (placeret på markedet), som stammer fra affald. Derfor vil Kommissionen ikke foreslå End-of-waste kriterier for organisk affald, da dette vil medføre reguleringsmæssigt overlap.

Organisk affald vil kunne ophøre med at være affald, hvis det opfylder en række krav i den fremtidige gødningsforordning og bliver CE mærket som gødningsprodukt. Det organiske affald skal opfylde to krav:

- Krav baseret på Joint Research Centers anbefalinger for kompost og afgasset biologiske materiale fra biogasanlæg (JRC’s End-of-Waste kriterie rapport). Det fremgår ikke om det vil være alle kriterierne fra End-of-Waste rapporten, der indarbejdes i gødningsforordningen.

- Væsentlige kriterier for gødningsprodukters sikkerhed, kvalitet og mærkning.

Herudover har Kommissionen været i kontakt med JRC i forbindelse med undersøgelser om anvendelse af f.eks. struvit, ammonium sulfat fra biogasprocesser, direkte anvendelse af organisk affald i landbruget og bioasker.

Deltagere ved et tidligere møde i juni 2014 har efterspurgt End-of-Waste kriterier for fosforholdige gødningsprodukter, der stammer fra affald og som kan være med til at minimere EU’s anvendelse af råfosfat, hvilket Kommissionen bakker op omkring. Nationale End-of-Waste kriterier accepteres derfor indtil harmoniseringen af markedet er gennemført. De nationale End-of-Waste kriterier vil dog kun gælde inden for det pågældende lands grænser.

EU End-of-Waste kriterier vurderes dog ikke at være tilstrækkelige for at skabe et EU marked for gødningsprodukter, der stammer fra affald (organisk dagrenovation, biochar, spildevandsslam mv.). Det vil kræve yderligere ”industrialisering” for at sikre fuld sporbarhed og skabe den nødvendige tillid til produkternes kvalitet og sikkerhed i anvendelsen. Kvaliteten afhænger især af renheden af inputmaterialerne, som kan variere over tid. Den nye gødningsforordning vil derfor supplere kvalitets- og sikkerhedskriterier (baseret på JRC’s End-of-Waste kriterie rapport) med en certificeringsordning.