Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Et skridt fremad for en fremtidig global aftale om plastaffald

17. august 2022
Et skridt fremad for en fremtidig global aftale om plastaffald

EU er i gang med at fastlægge sin position i forbindelse med de forestående forhandlinger om fremtidig FN-aftale om plastforurening.

Under en for nyligt vedtaget FN-resolution har det globale samfund besluttet at skabe en international juridisk bindende aftale om at standse plastforurening. Med udgangspunkt i en række generelle tiltag, principper og mål skal aftalen både indeholde bindende og ikke-bindende tiltag, der kan mindske plast-forurening både til lands og til vands, men også øge bæredygtigheden og cirkulariteten inden for plast. Samtidig skal aftalen også indeholde bestemmelser, der bl.a. fastsætter de formelle rammer, mulighederne for at skabe fremtidens regler, overvågning, offentliggørelse af data, landenes pligter og ejerskab samt økonomisk støtte, forbedring af nationale og regionale mekanismer for forebyggelse af plastforurening samt regler for behandling af plastaffald.

Danmark og de øvrige EU-medlemsstater vil deltage i forhandlingerne som en samlet enhed under EU. Hen over sommeren har Europa-Kommissionen udarbejdet en anbefaling til Rådet (dvs. de relevante ministre fra EU’s medlemsstater), med henblik på at sikre EU’s deltagelse i forhandlingerne til den kommende aftale, hvor de foreslår, at Kommissionen bliver udpeget som forhandler på vegne af EU. Beslutningen om, hvordan EU skal indgå i arbejdet og hvad EU’s officielle position skal være, vil blive drøftet hen over de kommende måneder.

Målet er, at selve den globale plastaftale skal ligge klar med udgangen af 2024.

Læs mere

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.