Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Et godt liv inden for planetens grænser

23. oktober 2020
Et godt liv inden for planetens grænser
Europa-Kommissionen har præsenteret sit bud på det 8. miljøhandlingsprogram – et program, der skal guide den europæiske miljøpolitik frem til og med 2030.

Det nye udkast til det 8. miljøhandlingsprogram tager udgangspunkt i, at den menneskelige velfærd er afhængig af velfungerende og sunde økosystemer, hvorfor det tager udgangspunkt i udviklingen mod en klimaneutral, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi, der giver mere tilbage til planeten end den tager. Der er tale om et bredt program, som fokuserer både på affald, ressourcer, kemikalier og cirkulær økonomi såvel som vand, luft, natur og biodiversitet.

I overordnede termer præsenterer det nye udkast hovemålsætningerne med det kommende årtis miljøarbejde, herunder at efterleve FN’s Verdensmål, Parisaftalen og EU’s egen Green deal; ligesom det identificerer foranstaltninger, der kan sikre, at medlemsstaterne når derhen samt en overordnet ramme, der kan måle, hvorvidt Unionen og dens medlemsstater er på rette vej. Udkastet står samtidig på skuldrene af den langsigtede 2050-målsætning for det 7. miljøhandlingsprogram, hvor man forpligtede sig til at sikre velfærd for alle og med respekt for de planetære grænser.

Det nye udkast tager udgangspunkt i seks hovedfokusområder:

-At opnå 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner samt klimaneutralitet i 2050

-At styrke tilpasningskapacitet og modstandsdygtighed samt at reducere sårbarhed over for klimaforandringer

-At skabe fremskridt mod en regenerativ vækstmodel, afkobling af økonomisk vækst fra ressourceforbrug og miljømæssig nedgradering samt at øge overgangen til en cirkulær økonomi

-At forfølge en ambition om nul-forurening, herunder for luft, vand og jord samt beskytte europæernes velbefindende og sundhed

-At beskytte, bevare og genoprette biodiversitet samt fremme naturkapital, herunder luft, vand, jord, skov, ferskvand, vådland og marine økosystemer

-At reducere miljø- og klimaeffekterne i forbindelse med produktion og forbrug (særligt inden for energi, industriel udvikling, bygninger og infrastruktur, mobilitet samt fødevaresystemet)

Læs mere
Udkastet skal nu til debat i Rådet og Parlamentet og forventes herefter at blive vedtaget i løbet af 2021. Du kan finde hele udkastet til miljøhandlingsprogrammet her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.