Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Et DAKOFA-netværk bliver til to

01. maj 2020
Et DAKOFA-netværk bliver til to
DAKOFAs netværk for Energi og Klima bliver delt i 2 nye netværk; Et netværk for ”Klima” og et netværk for ”Affaldsforbrænding og håndtering af slagge og restprodukter”.

Da klimadebatten rækker langt videre end energiforsyning, og da affaldsforbrænding har flere vigtige roller i klimastrategien end energiudnyttelse af affald, har DAKOFA besluttet at såvel viden som debat om klima og affaldsforbrænding skal styrkes.

DAKOFA opretter derfor to nye netværk for at kunne sætte spot på flere områder end fællesnævnerne mellem affaldsforbrænding, energi og klima.

Der bliver afholdt de første aktiviteter i de to nye netværk i løbet af efteråret 2020 (såfremt coronasituationen tillader dette).

Det nye Klimanetværk skal være med til at fokusere på, hvordan den danske affaldssektor kan medvirke til at fremme de danske mål om lavere emission af drivhusgasser nationalt og internationalt. Affaldssektoren håndterer store mængder ressourcer, hvor såvel governance, teknologier som økonomiske rammer påvirker beslutninger og adfærd. Netværket vil diskutere disse instrumentelle rammer og gennem viden og dialog medvirke til at påpege veje til at opnå mere klimabevidst affaldshåndtering i en ressourcebegrænset verden.

Det nye netværk for affaldsforbrænding og håndtering af slagge og restprodukter skal skabe et rum på tværs af interessenter, hvor der foregår en konstruktiv, udviklende og åben videndeling og erfaringsudveksling om aktuelle problemstillinger, der vedrører affaldsforbrænding og affaldsmedforbrænding samt håndtering af slagge og restprodukter. Der skal diskuteres destruktion af miljøfarlige stoffer, konsekvensen af de nye BAT-konklusioner, muligheder for genanvendelse af restprodukter mm.

Læs om det nye klimanetværk og kommissoriet  her

Læs om det nye netværk for affaldsforbrænding og håndtering af slagge og restprodukter og kommissoriet her

Hvis du eller din organisation er medlem af DAKOFA kan du frit melde dig ind i ét eller begge netværk ved at bruge ovenstående links.

I vil høre nærmere om de kommende aktiviteter efter sommerferien.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.