Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Er lossepladserne og deponierne fremtidens guldminer?

Er lossepladserne og deponierne fremtidens guldminer?
Billedet taget af René Møller Rosendal, DanWS

DAKOFA afholder et seminar om landfill mining. Vi stiller skarpt på, hvad man kan opnå ved at opgrave deponeret affald, om det giver mening og under hvilke betingelser. Seminaret afholdes onsdag d. 17. maj 2017 kl. 10.00-13.30 hos RenoSyd på Norgesvej 13, 8660 Skanderborg. BEMÆRK NY DATO.

Udsolgt

Der tales og skrives i disse år om, at vores gamle lossepladser og deponier gemmer på værdifulde ressourcer, som burde udnyttes i den cirkulære økonomis navn. Også i EU's cirkulære økonomi pakke og den nationale ressourcestrategi – ”Danmark uden affald I”, ses landfill mining som en mulighed for genvinding af ressourcer.

Men landfill mining er meget mere end genvinding af ressourcer. Flere af de danske lossepladser og deponier ligger på attraktive lokaliteter og er placeret i områder hvor byudviklingen trænger sig på. Tanken om at fjerne en gammel losseplads og i stedet opnå en attraktiv byggegrund er nærliggende. For aktører, som beskæftiger sig med deponering af affald, er landfill mining også en måde at reducere/eliminere de store økonomiske usikkerheder, der ligger i ikke at vide, hvor lang tid de aktive miljøforanstaltninger som f.eks. perkolatbehandling skal være aktive. At der samtidig frigives deponeringskapacitet er i nogle områder meget værd.  

Fordelene og gevinsterne ved landfill mining synes at være mange, men konkrete projekter fra ind- og udland har vist, at der også er økonomiske usikkerheder og teknologiske vanskeligheder, som udfordrer landfill mining konceptet. Dertil kommer, at det er usikkert hvilken kvalitet og pris eventuelle genvundne ressourcer vil have.

På dette seminar fremlægges erfaring og resultater fra konkrete projekter og på den baggrund vil vi synliggøre både gevinster, udfordringer og uafklarede spørgsmål omkring konceptet landfill mining. Målet er at deltagerne på seminaret får en god forståelse og fornemmelse for hvornår og under hvilke betingelser landfill mining kan være både økonomisk og miljømæssig en god løsning.

 

 

Hvornår

17. maj 2017
kl. 10.00 - 13.30

Hvor

RenoSyd
Norgesvej 138660 Skanderborg

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
3. maj 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.