Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Er et fælles EU-pantsystem vejen frem?

06. september 2021
Er et fælles EU-pantsystem vejen frem?
Det mener en række EU-borgere, der derfor i fællesskab har præsenteret et nyt borgerinitiativ for EU, hvor de anmoder om implementering af et fælles EU-pantsystem for plastflasker.

Initiativer er blevet modtaget og registreret af Kommissionen under titlen "ReturnthePlastics: Et borgerinitiativ til indførelse af et EU-pantsystem til genanvendelse af plastflasker". Initiativet lægger op til et pantsystem for plastflasker købt i supermarkeder med henblik på at øge genanvendelsen. Tanken er, at systemet skal finansieres ved at lægge 15 eurocent i pant på hver eneste plastflaske købt i EU. Når plastflasken er tom, kan forbrugeren returnere den til et supermarked, som har en returautomat til indsamling af flasker til genanvendelse. Når forbrugeren bringer den tomme plastflaske tilbage, modtager forbrugeren panten på 15 eurocent, som dernæst kan bruges igen i supermarkedet.

Mere formelt opfordrer initiativtagergruppen Kommissionen til at fremsætte et forslag om:

at indføre et EU-pantsystem til genanvendelse af plastflasker

at give samtlige EU-medlemsstater incitamenter, så kæder af supermarkeder, der sælger plastflasker, installerer returautomater til genanvendelse af plastflasker efter forbrugerens køb og anvendelse af flaskerne, og

at få virksomheder, som producerer plastflasker, til at betale plastskat for genanvendelses- og pantsystemet for plastflasker (i henhold til princippet om, at forureneren betaler).

Nu hvor initiativet er blevet modtaget og registreret, er næste skridt, at initiativet skal indhente underskrifter. Hvis et borgerinitiativ indsamler én million underskrifter fra mindst syv forskellige medlemsstater inden for ét år, er Kommissionen forpligtet til at reagere. Herefter er det op til Kommissionen at beslutte, om den vil følge anmodningen eller ej, og er i den forbindelse forpligtet til at begrunde sit valg. Kommissionen har således endnu ikke set nærmere på selve substansen i initiativet.

Borgerinitiativer giver input til EU

Den generelle mulighed for at fremsende borgerinitiativer blev lanceret tilbage i 2012 med et mål om at give borgerne en mulighed for at sætte deres præg på EU's dagsorden. Registrering af et initiativ kræver: 

1) at den foreslåede foranstaltning ikke umiddelbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt, 

2) at foranstaltningen ikke er umiddelbart er utilstedelig, uunderbygget eller af chikanøs karakter, og 

3) at den ikke umiddelbart er i strid med EU's værdier.

ReturnthePlastics initiativet er ét af i alt 82 borgerinitiativer, der indtil videre er blevet godkendt i systemet. Et andet er et initiativ om "En europæisk miljøscore", der opfordrer Kommissionen til at foreslå "en troværdig europæisk miljøscore", som skal være et obligatorisk mærke, der giver forbrugerne information om miljøpåvirkningen af produkter, der fremstilles i EU eller sælges på EU-markedet. Ifølge dette initiativ skal mærket være baseret på en standardiseret beregning, der i første omgang skal gælde for fødevarer og tøj, men på længere sigt skal dække alle typer produkter.

Siden systemet for borgerinitiativer begyndte, er seks initiativer gået hele vejen gennem EU-systemet og blevet vedtaget.

Læs mere
Du kan både finde mere generel viden om de europæiske borgerinitiativer, læse mere specifikt om ”Return the plastics” initiativet samt finde andre borgerinitiativer her på siden.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.