Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Ensartede indsamlings- og sorteringskriterier - hvorfor, hvordan, hvem, hvor meget, hvor og hvornår?

Ensartede indsamlings- og sorteringskriterier - hvorfor, hvordan, hvem, hvor meget, hvor og hvornår?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive forsøgt besvaret på denne konference, hvor vi vil folde de nye indsamlings- og sorteringskriterier ud og se på betydningen for de danske kommuner, deres leverandører og borgerne.

I Danmark skal vi lægge os i selen, hvis vi skal nå EU's høje genanvendelsesmål. Et af midlerne, der peges på, er udvikling af såkaldte branchefælles standarder for indsamling og sortering.  En ensartning af kommunernes indsamlings- og sorteringskriterier har til formål at skabe større og mere ensartede affaldsmængder, der kan afsættes til en højere kvalitet og til en bedre pris. Samtidig forventes det, at en ensartning vil føre til en bredere forståelse for sortering og herved en stigning i mængderne, der udsorteres til genanvendelse.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt disse indsamlingsstandarder vil blive vejledende eller obligatoriske, men i takt med EU-kravene til særskilt indsamling af en lang række nye fraktioner vil kommunernes ordninger - uanset hvad - skulle revideres.

Konferencen vil derfor præsentere de indsamlings- og sorteringskriterier, som forventes at komme i høring i januar 2020, og samtidig vil udvalgte kommuner give deres bud på, hvilken betydning de nye kriterier har for netop deres ordninger og borgere. Nogle af kommunerne har for nyligt vedtaget nye affaldsplaner og indført nye ordninger, som tillige vil blive præsenteret.

Endelig byder konferencen på et indblik i de kommende beregningsmetoder for genanvendelse, som vil kunne ændre Danmarks position i forhold til at være et land, som markerer sig med en relativt høj genanvendelsesgrad. Desuden skitseres den nødvendige videreudvikling af affaldsdatasystemet og indberetningerne.

Deltag og få et overblik over, hvad der venter, og vær med til at debattere mulighederne og udfordringerne ved de kommende ændringer af sorterings- og indsamlingskriterierne.

Program offentliggøres snarest

Hvornår

10. december 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
26. november 2019
Se deltagere
Del denne side