Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Engangsplastdirektivet nu formelt vedtaget

21. maj 2019
Engangsplastdirektivet nu formelt vedtaget
Direktivet, som blev præsenteret af Kommissionen i slutningen af maj 2018, blev vedtaget på rekordtid.

Det nye direktiv adresserer de plastprodukter, der oftest forekommer på de europæiske strande og indeholder både forbud, foranstaltninger, der skal mindske forbrug, producentansvar samt nye indsamlingsmål.

I forbindelse med dagens beslutning udsendte Kommissionen en pressemeddelelse, hvori Frans Timmermans, første næstformand for Kommissionen med ansvar for bæredygtig udvikling, bl.a. udtalte: "Der er i det europæiske samfund en stigende erkendelse af, at det haster med at tage de nødvendige skridt for at standse plastforureningen i vores have. Den Europæiske Union reagerer på denne klare opfordring fra vores borgere. Vi har taget ambitiøse skridt ved at indføre konkrete foranstaltninger til at reducere brugen af engangsplast. De nye regler, der vedtages i dag, vil hjælpe os med at beskytte vores befolknings sundhed, værne om vores naturlige miljø og samtidig fremme en mere bæredygtig produktion og et mere bæredygtigt forbrug. Vi kan alle sammen være stolte over, at Europa sætter nye og ambitiøse standarder og baner vejen for resten af verden."

Jyrki Katainen, næstformand for Kommissionen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, tilføjede i samme forbindelse: "I den moderne økonomi er vi nødt til at reducere mængden af plastaffald og sikre, at vi genvinder det meste af den plast, der anvendes. Mere innovative og bæredygtige produktionsmetoder vil give nye muligheder for europæiske virksomheder, hvilket vil øge deres konkurrenceevne og skabe vækst og beskæftigelse. Når de nye regler er gennemført, vil de ikke blot reducere plastforurening, men også gøre EU til verdensleder i en mere bæredygtig politik for plast og dermed fremme vores cirkulære økonomi." 

 

Næste skridt

I forlængelse af dagens beslutning vil teksterne blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Direktivet træder i kraft 20 dage efter denne offentliggørelse. Medlemsstaterne har derefter to år til at gennemføre EU-lovgivningen i deres nationale lovgivning.

Direktivet har forskellige gennemførelsesdatoer for visse foranstaltninger:

  • Forbuddene og mærkningsforpligtelserne skal være gennemført senest to år efter ikrafttrædelsen.
  • 5 år efter direktivets ikrafttrædelse skal beholdere på op til 3 liter være forsynet med fasthægtede låg.
  • De yderligere forpligtelser i forbindelse med udvidet producentansvar skal gennemføres mellem januar 2023 og den 31. december 2024, afhængigt af produktet.

 

Læs hele Kommissionens pressemeddelelse vedrørende Rådets beslutning her. I bunden finder du i en række links til yderligere oplysninger om bl.a. direktivet, plaststrategien og den cirkulære økonomipakke.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.