Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Energistyrelsen søger input til kommende udbud af CCSU-midler - frist 4. februar

27. januar 2022
Energistyrelsen søger input til kommende udbud af CCSU-midler - frist 4. februar

Energistyrelsen søger input fra operatører af kulstoffangstanlæg og kulstoflageroperatører og andre markedsaktører inden for CCSU. Formålet er at få opdateringer mht. modenhed af CO2-opsamling, CO2-lagringsmarked samt at modtage input til den første udbudsrunde for de 16 mia. kr. afsat til CCSU jf. politiske aftaler. Frist for at afgive input er 4. februar.

Det fremgår af den politiske aftale "En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2", 2. del af en samlet CCS-strategi af 14. december 2021, at "...De nærmere vilkår for støtten fastlægges i samarbejde mellem relevante ministerier i en forhandling eller markedsdialog med interesserede operatører, som får udbetalt støtten... "

Det drejer sig om første runde af i alt to udbud for de 16. mia. kr. reserveret til CCS jf. Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020. Den første runde af denne markedsdialog er igang. Det fremgik af oplæg fra Thor Iversen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, på DAKOFAs webinar "Carbon Capture i affaldssektoren" den 27. januar 2022. 

Energistyrelsens forhåndsmedelelse og TED

Forhåndsmeddelelsen for første udbud af CCUS-puljen er nu offentliggjort i Tenders Electronic Daily (TED). Materialet findes også her Forhåndsmeddelelse og er omtalt her Note om markedsdialog

Med forhåndsmeddelelsen inviterer Energistyrelsen interesserede aktører til at komme med skriftligt input. Tidsfristen for sådanne tilbagemeldinger er d. 4. februar 2022.

Formål med og beskrivelse af den indledende markedsdialog

Markedsdialogen består af korte, individuelle dialogmøder med en række markedsoperatører, herunder både operatører af kulstoffangstanlæg og kulstof lageroperatører, samt mulighed for, at alle markedsaktører kan komme med input skriftligt. Dialogmøderne blev afholdt i løbet af november og december 2021. I forlængelse heraf ønsker Energistyrelsen at sikre, at især andre markedsaktører også opfordres til at bidrage til Energistyrelsens overvejelser vedrørende udarbejdelse af indsættelsen af ​​CCUS-midlerne ved at give input skriftligt

Efter afslutningen af ​​den indledende markedsdialog forventer Energistyrelsen at starte en anden runde af markedsdialog i februar 2022, hvor markedet vil kunne forberede sig og give yderligere skriftlige input baseret på specifikke emner/spørgsmål.

Energistyrelsens aktuelle markedsdialog-emner er:

1. Politisk ambition om fuldskala CO2-opsamling og -lagring inden udgangen af ​​2025

 • Tidslinje for potentiel budproces: Påbegyndelse i foråret 2022, første tilbud og forhandlinger i Q2/Q3 2022 (se også punkt 3 nedenfor)
 • Struktur: Midlerne er opdelt i to faser, en målrettet 2025 og en målrettet 2030
 • Mål: Midler vil blive tildelt med fokus på kulstoffangst anlæg/faciliteter

2. Status på markedsoperatørens CCUS-ambitioner

 • Hovedkarakteristika for markedsoperatørens CO2-opsamling og -lagring projekt, herunder forventet CO2-volumen og forventninger til styring transport og opbevaring.
 • Teknisk gennemførlighed af operatørens projekt for kulstoffangst og -lagring.
 • Projektfinansiering, herunder operatørens nuværende adgang til og hovedbetingelser for projektfinansiering til et kulstoffangstprojekt.
 • Kulstoffangst og -lagring/projekttidslinje: Hvornår forventer du at kunne at levere kulstoffangst og -lagring? Hvad er din foretrukne varighed af en aftale om kulstoffangst og -lagring?
 • Andre væsentlige forhold, som Energistyrelsen skal tage stilling til vedrørende dit projekt.

3. Udbudsprocessen

 • Input om den nødvendige tid til forberedelse af prækvalifikationsindsendelsen, herunder fastlæggelse af juridisk enhed, konsortium eller lignende, der vil være gældende.
 • Indtastning af nødvendig tid til udarbejdelse af det første bud.

4. Finansierings- og incitamentsmodel

 • Input til foretrukken finansieringsmodel (CAPEX/OPEX) gennem hele projektets forløb.
 • Input til foretrukne incitamentsmekanismer for projektet.

Mere om Input fra markedsaktører

 • Interesserede markedsaktører opfordres til at indsende skriftlige bidrag vedr. emner for den indledende markedsdialog til Energistyrelsen gennem Digitale Udbud via webstedet angivet i Forhåndsmeddelelsen, afsnit I.3) senest den 4. februar 2022.
 • Interesserede operatører, der kun er i stand til at give input vedrørende visse dele af emner (f.eks. kun operatører i transport- og opbevaringsdelen af ​​CCUS-markedet) opfordres også til at indsende bidrag.

Foreløbig tidslinje og næste trin

På nuværende tidspunkt forventer Energistyrelsen, at tidslinjen for en potentiel anden runde af markedsdialogen og af udbudsprocessen vil være som følger:

 • Februar 2022: Indledning af en potentiel ”anden runde markedsdialog”
 • Forår 2022: Indledning af udbudsproces (publicering)
 • Sommer 2022: Første bud modtaget fra deltagere
 • December 2022: Indgåelse af aftale

Se mere på Energistyrelsens hjemmeside ved at udfolde emnet  ”Udbud af CCUS-puljen” på styrelsens side her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.