Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: En Union med ny vitalitet i en skrøbelig verden

03. november 2020
En Union med ny vitalitet i en skrøbelig verden
Dette er titlen på Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2021, som netop er blevet præsenteret.

Det nye arbejdsprogram tager først og fremmest udgangspunkt i, at den nye Kommission i 2020 tiltrådte med et ønske om at arbejde for at fremme Europas største omstilling i mere end en generation. Men her, godt et år senere, har Kommissionen imidlertid også erfaret, at det grundlag, som den startede sit arbejde på i begyndelsen af 2020, er ændret betydeligt, idet den globale sundhedskrise kort tid efter Kommissionens tiltræden ramte hele Unionen hårdt. Men i stedet for at se det som et skridt tilbage, har pandemien ifølge Kommissionen blot skærpet behovet for, at Europa fører an i både den grønne og den digitale omstilling med henblik på at gøre de europæiske samfund og økonomier mere modstandsdygtige. Arbejdet med den grønne omstilling skal således være med til at bringe EU ud af den skrøbelige krisesituation og skabe ny vitalitet i Unionen. Målet om at skabe det grundlag for en systemisk ændring, som Europa har brug for, er dermed uændret, hvilket ifølge Kommissionen selv også afspejles i det kommende års arbejdsprogram.

Det nye arbejdsprogram tager udgangspunkt i seks hovedtemaer, hvoraf det ene omhandler arbejdet med den europæiske Green Deal. I forbindelse hermed ønsker Kommissionen i det kommende år at fokusere på at give EU’s klima- og energilovgivning et ”grundigt eftersyn” som skal bringe den i overensstemmelse med det nyligt foreslåede mål om at reducere emissionerne med mindst 55 % inden 2030. Arbejdet vil blive samlet i en "klar til 55"-pakke.

Overgangen til en cirkulær økonomi
Mere specifikt i forhold til den cirkulære økonomi er der både nye initiativer og revision af eksisterende regler i sigte. Kommissionen vil først og fremmest videreføre gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi med fokus på miljøvenligt design og bæredygtige produkter. I 4. kvartal 2021 vil Kommissionen derfor præsentere ”et initiativ vedrørende en politik for bæredygtige produkter, herunder en revision af direktivet om miljøvenligt design”, hvilket bl.a. vil indeholde et ikke-juridisk initiativ om cirkulært elektronisk udstyr, der skal forbedre indsamling, genbrug og reparation af mobiltelefoner, bærbare computere og andet udstyr.

Kommissionen vil ligeledes foreslå revision af følgende tre eksisterende affaldsrelevante regelsæt:

  • Forordningen om overførsel af affald skal revideres med henblik på at reducere overførslen af problematisk affald uden for EU, ajourføre overførselsprocedurerne, så de afspejler målsætningerne for den cirkulære økonomi, samt forbedre håndhævelsen. Revisionen forventes at blive vedtaget i 2. kvartal af 2021. 
  • Bilag IV og V til forordningen om persistent organiske miljøgifte skal revideres for at sikre, at sådant affald håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde, og for at opnå sikrere genbrug. Revisionen forventes at blive vedtaget i 2. kvartal af 2021.
  • De væsentlige krav til emballage (link: Nyhed: EU-høring om revision af emballagedirektivet, 09. oktober 2020) skal revideres for at sikre, at emballagen genbruges og genanvendes, for at fremme udbredelsen af genanvendt indhold samt for at forbedre håndhævelsen af de væsentlige krav. Initiativet vil også omfatte foranstaltninger til at tackle overflødig emballage og reducere mængden af emballageaffald. Revisionen forventes at blive vedtaget i 4. kvartal af 2021.

Læs mere
Du kan finde Kommissionens arbejdsprogram 2021 ”En Union med ny vitalitet i en skrøbelig verden” (COM/2020/690) samt bilag i Eur-lex her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.