Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: En modstandsdygtig økonomi inden for planetens grænser

14. december 2021
En modstandsdygtig økonomi inden for planetens grænser
Europa skal gentænke sin økonomiske model, hvis vi ønsker at skabe en mere modstandsdygtig og bæredygtig fremtid. Det betyder ifølge Det Europæiske Miljøagentur bl.a. et opgør med den nuværende vækstmodel.

Denne helt klare besked kan læses i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, hvori der præsenteres en række muligheder for hvordan Europa kan komme videre i retning mod bæredygtighed og velstand.

Rapporten sætter spørgsmålstegn ved om det vækstbegreb, som så længe har været styrende for den vestlige verden, også bør dominere fremtidens økonomiske politikker. Med udgangspunkt i aftalen om EU’s Green deal diskuterer forfatterne om målet om såkaldt afkobling af miljøbelastende effekter fra økonomisk vækst overhovedet er muligt på det niveau, som bl.a. en aldrende befolkning, den stigende risiko for pandemier samt øget global opvarmning vil kræve, og umiddelbart virker det urealistisk. Forfatterne påpeger derfor, at vi er nødt til (også) at sætte andre tiltag i værk, hvis målet om et bæredygtigt Europa skal nås.

Det understreges, at Europa ikke skal se bort fra sine ambitioner om vækst men i stedet, at vi i Europa begynder at undersøge, hvordan vi kan transformere den europæiske økonomi på en måde, der sikrer samfundets velfærd selv hvis BNP reduceres. I rapporten påpeges det også, at denne forandring vil kræve ændringer inden for det finansielle system, ændring af finansielle flows samt nye videnssystemer, der sikrer den nødvendige nytænkning og handling.

Læs mere:

Du kan finde hele rapporten ”Reflecting on green growth – creating a resilient economy within environmental limits” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.