Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: En gruppe af professorer i EU-miljøret kritiserer EU-Kommissionen

13. januar 2015

Gruppen af ledende professorer inden for miljøret (The Avosetta Group) sætter nu også spørgsmålstegn ved lovligheden af EU-Kommissionens tilbagetrækning eller ændring af affalds- og luftforslagene, fremsat af den tidligere EU-Kommission.

I et brev til Miljøkommissæren, Karmenu Vella den 9. januar 2015 kritiserer gruppen Kommissionens plan om at tilbagetrække eller erstatte den tidligere Kommissions forslag om nye genanvendelsesmål lanceret som et led i den cirkulære økonomipakke. De 7 professorer advarer endvidere om, at en definitiv tilbagetrækning af de eksisterende forslag vil kunne ses som værende direkte i modstrid med de generelle principper om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne.

De fremhæver, at de to meget progressive forslag vedr. rent luft og pakken om cirkulær økonomi netop er en del af selve hovedformålet med EU’s 7. miljøhandlingsprogram, vedtaget af Parlamentet og Rådet i 2013. Ifølge professorerne er EU-Kommissionen, udfra en demokratiske tankegang, forpligtet til at fremsætte forslag (herunder tilbagetrække), som er i overensstemmelse med de politiske programmer som er vedtaget af Parlamentet og Rådet.

Forsat skriver de, at miljøbeskyttelse er er en del af EU-traktaterne på linje med det indre marked, og derved må den nye Kommission respektere, at en administrativ praksis på ingen måde kan stå over traktaten. Hvis Kommissionen beslutter sig for opgive disse ambitiøse miljøforslag kan dette ses som værende direkte modstridende med hensigten i traktaten. Set fra et indre markedsperspektiv vil den progressive miljøpolitik også kunne forsvares, da EU’s indre marked vil være bedre stillet med en fælles rammebetingelser for miljøpolitikken, siger de 7 professorer og henviser til den analyse som den tidligere Kommission har fået udarbejdet, som viser at forslagene i den cirkulære økonomipakke kan føre til 180.000 nye jobs.

Se hele brevet her " The true face of Better regulation" 

Kilde: Ends Europe Daily 9. januar 2015

Det forventes at Europa Parlamentet på deres møde den 15. januar 2015 tager stilling til Kommissionens tilbagetrækning.