Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning

En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning
Hvordan sikrer man en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning?

Som følge af "Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" skal kommunerne fremover udbyde de indsamlede mængder til forbehandling, forberedelse med henblik på genbrug samt til genanvendelse. Dermed kan kommunerne ikke afsætte mængderne, uden der først er foretaget et udbud, og det vil således i princippet være alle kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber, der skal udbyde i langt højere grad end tidligere.

Men hvilke juridiske rammer er der egentlig for at lave udbud samt hvilke udbudsformer findes? De seneste år er introduceret flere muligheder for blandt andet at inddrage de bydende entreprenører i processen, men hvor går grænsen og hvad skal man være særligt opmærksom på?

Efter et gennemført udbud skal der som bekendt følges op på, om den valgte entreprenør lever op til den indgåede kontrakt. Dette skal ske for at sikre såvel efterlevelse af den bestilte entreprise som for at sikre en retfærdig og lige behandling af de øvrige tilbudsgivere. Så hvordan udfører man en kontraktopfølgning - også når det gælder mængder, der skal håndteres og behandles i andre landsdele/lande/kontinenter? Og hvordan sikrer man eksempelvis, at den valgte entreprenør lever op til kravet om f.eks. reel genanvendelse og forsvarlig håndtering af rejektet?

På dette dagskursus sætter vi fokus på rammerne for og kommunernes værktøjer til at sikre en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning i en fremtid, hvor udbud og kontrakter bliver et væsentligt link mellem udbydere og entreprenører.

Kursets målgruppe er således såvel kommunale og private aktører som konsulenter og advokater, der fremover skal bistå begge parters gennemførelse af udbuds- og kontraktprocesser.

Program

10:00-10:10
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.

Session 1: Udbud og udbudsformer

10:10-13:45
De juridiske rammer bag et udbud og de forskellige udbudsformer
Anne Bergholt Sommer, Bech-Bruun
Anne Bergholt Sommer

Herunder spørgsmål og debat om det juridiske grundlag og de forskellige udbudsformer samt mulighed for deltagerne til at dele erfaringer fra den virkelige verden.

12:15-13:00
Frokost

Session 2: Kontraktopfølgning

13:45-15:45
Hvad må man kræve i kontrakter og ved opfølgning heraf?
Anne Bergholt Sommer, Bech-Bruun
Anne Bergholt Sommer

Herunder spørgsmål og debat om, hvad man må kræve i kontrakter og ved opfølgning heraf samt mulighed for deltagerne til at dele erfaringer med kontraktopfølgning i den virkelige verden.

15:45-15:55
Sammenfatning på dagens input og output
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. november 2021
kl. 10.00 - 16.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.450,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.