Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning

En god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning
Hvordan sikrer man en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning? Nu som 2-dages kursus i Aarhus.

Som følge af "Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" skal kommunerne fremover udbyde de indsamlede mængder til forbehandling, forberedelse med henblik på genbrug samt til genanvendelse. Dermed kan kommunerne ikke afsætte mængderne, uden der først er foretaget et udbud, og det vil således i princippet være alle kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber, der skal udbyde i langt højere grad end tidligere.

Men hvilke juridiske rammer er der egentlig for at lave udbud? Og hvilke udbudsformer findes? De seneste år er introduceret flere muligheder for blandt andet at inddrage de bydende entreprenører i processen, men hvor går grænsen, og hvad skal man være særligt opmærksom på?

Efter et gennemført udbud skal der som bekendt følges op på, om den valgte entreprenør lever op til den indgåede kontrakt. Dette skal ske for at sikre såvel efterlevelse af den bestilte entreprise som for at sikre en retfærdig og lige behandling af de øvrige tilbudsgivere. Så hvordan udfører man en kontraktopfølgning - også når det gælder mængder, der skal håndteres og behandles i andre landsdele/lande/kontinenter? Og hvordan sikrer man eksempelvis, at den valgte entreprenør lever op til kravet om f.eks. reel genanvendelse og forsvarlig håndtering af rejektet?

På dette kursus sætter vi fokus på rammerne for og kommunernes værktøjer til at sikre en god udbudsproces og en fair kontraktopfølgning i en fremtid, hvor udbud og kontrakter bliver et væsentligt link mellem udbydere og entreprenører.

Kursets målgruppe er således såvel kommunale/fælleskommunale og private aktører som konsulenter og advokater, der fremover skal bistå begge parters gennemførelse af udbuds- og kontraktprocesser.

Anne Bergholt Sommer fra Bech-Bruun er underviser, mens DAKOFA faciliterer kurset. Siden Anne Bergholt Sommer i 2017 blev udnævnt som partner i Bech-Bruun, har hun været en nøglefigur i videreudviklingen af Bech-Bruuns rådgivning inden for udbudsretten. Hun er en af Danmarks førende eksperter i udbuds- og kontraktret og rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder inden for alle aspekter herom.

Deltagergebyret dækker al forplejning inklusive fællesmiddag om aftenen på førstedagen. Hotelovernatning er ikke inkluderet i deltagergebyret, og deltagerne skal således selv bestille overnatning. Det anbefales at benytte Hotel Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C, som er placeret i samme bygning som Bech-Bruun.

Kurset blev afholdt som et en-dags kursus den 4/11 2021, men grundet kursets succes - og for at give mulighed for at kursisterne i højere grad kan bidrage med egne erfaringer og dilemmaer - er det valgt at udvide kurset med en dag.

Bemærk, at kurset afholdes i Aarhus.

Samarbejdspartnere

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 22. marts 2022 - kl. 09.00
Slut: 23. marts 2022 - kl. 15.00

Hvor

Bech Bruun, Aarhus
Værkmestergade 28000 Aarhus C

Deltagergebyr

Pris medlemme, ekskl. moms
DKK 8.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 10.500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.