Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: En CO2-neutral affalds- og ressourcesektor – mål og midler?

En CO2-neutral affalds- og ressourcesektor – mål og midler?
På dette webinar præsenteres både klimapartnerskabets og klimarådets anbefalinger vedrørende affaldsområdet.

Regeringen og dansk erhvervsliv nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber, hvor ét af partnerskaberne afdækker affald, vand og cirkulær økonomi som ét fælles partnerskab. Partnerskabet afleverede deres anbefalinger til regeringen d. 13. marts 2020. Partnerskabet har en ambitiøs vision om, at Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover anbefaler partnerskabet en vision om bl.a. at genanvende 90 % af alt affald i 2030 samt at skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. Visionerne skal, ifølge partnerskabet, realiseres gennem 14 indsatsområder, hvorunder der foreslås 93 tiltag. På dette webinar fremlægges de overordnede visioner samt de indsatsområder og tiltag, der foreslås på affaldsområdet.

Kort før partnerskaberne overleverede deres anbefalinger blev også klimarådets anbefalinger til regeringen offentliggjort. Klimarådet har affald med på listen over anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan nå i mål med 70% reduktionen af drivhusgasudledningen i forhold til 1990-niveauet.

Rapporten peger bl.a. på et betydeligt CO2-reduktionspotentiale på 0,7 mio. ton CO2 i 2030 ved udsortering af plast fra det affald, som i dag forbrændes. Det hedder sig således, at: "Potentialet svarer til, at 65 pct. af al plasten skal udsorteres fra det affald, der ellers ville blive forbrændt, og det er en betydelig stigning i forhold til, hvor meget plast der i dag udsorteres."

På dette webinar bliver begge sæt anbefalinger præsenteret og DAKOFA vil organisere webinaret, så det bliver muligt at stille spørgsmål til de to sæt anbefalinger og i en afsluttende debat vil DAKOFA med de to oplægsholdere og deltagerne kort tage hul på debatten om "mål og midler for en CO2-neutral affalds- og ressourcesektor”.

OBS: Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne fredagen før webinaret afholdes. Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt DAKOFA.

Program

13:00-13:05
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
13:05-13:35
Klimarådets anbefalinger til regeringen
Formand for klimarådet Peter Møllgaard
Formand for klimarådet Peter Møllgaard

Rådets anbefalinger – med fokus på dem, der vedrører affaldssektoren - fremlægges. Derudover vil anbefalingerne fra klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi blive vurderet i denne kontekst.

13:35-13:45
Opklarende spørgsmål og svar
13:45-13:55
Pause
13:55-14:25
Anbefalinger fra Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
Iben Sohn, Dansk Industri (DI)
Iben Sohn

De overordnede visioner og initiativer vedr. affaldssektoren fremlægges. Den kommende proces for regeringens arbejde vil ligeledes blive præsenteret.

14:25-14:35
Opklarende spørgsmål og svar
14:35-14:55
Debat: Mål og midler for en CO2-neutral affalds- og ressourcesektor

DAKOFA og deltagerne stiller spørgsmål til:

Ulla Blatt Bendsen, Klimarådets sekretariat
Niels Bukholt, ARI
Iben Sohn, DI

14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

12. maj 2020
kl. 13.00 - 15.00

Hvor

Online-seminar via ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.