Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Én bekendtgørelse blev til to

11. januar 2019
Én bekendtgørelse blev til to

Mellem jul og nytår blev dele af affaldsbekendtgørelsen flyttet over i en ny bekendtgørelse, ved navn ”Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.”

Bekendtgørelsen har hjemsted i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Som konsekvens af denne flytning blev der, ligeledes mellem jul og nytår, udstedt en ny affaldsbekendtgørelse, som fortsat har hjemme i Miljø- og Fødevareministeriet.

Opsplitningen er en konsekvens af den ressortopdeling, som blev gennemført ved kongelig resolution af 28. juni 2015, hvor affaldsforsyningsområdet blev overført fra Miljøministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

De to nye bekendtgørelser findes her: 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

Bekendtgørelse om affald

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.