Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Emballagestatistik 2018 er udkommet

21. december 2020
Emballagestatistik 2018 er udkommet
Miljøstyrelsen har udgivet Emballagestatistik 2018. Hver indbygger i Danmark blev i gennemsnit forsynet med 179 kg emballage i 2018, og 70 % blev indsamlet som emballageaffald til genanvendelse (gennemsnit for alt emballageaffald i 2018)

Miljøstyrelsen udgiver hvert år en Emballagestatistik, der viser det årlige forbrug af emballage samt den årlige indsamling af emballageaffald. Følgende er hovedresultaterne fra emballagestatistikken for 2018:

Emballageforsyning:

  • I 2018 var emballageforsyningen i Danmark 1.045.000 tons (2017: 970.000 tons)
  • Det svarer til 179 kg per indbygger (2017: 167 kg).

Fra og med Emballagestatistik 2018 anvendes en revideret metode til opgørelse af emballageforsyningen, så udviklingen fra 2017 til 2018 skal tages med et vist forbehold.

Indsamling af emballageaffald i 2018:

  • 78.000 tons plastikemballage (heraf 31 % indsamlet til genanvendelse)
  • 385.000 tons fiberemballage (heraf 100 % indsamlet til genanvendelse)
  • 157.000 tons glasemballage (heraf 82 % indsamlet til genanvendelse)
  • 35.000 tons metalemballage (heraf 80 % indsamlet til genanvendelse)
  • 77.000 tons træemballage (heraf 46 % indsamlet til genanvendelse)

 

Find Miljøstyrelsens ”Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2018. Emballagestatistik 2018", Miljøprojekt nr. 2151 fra 2020, her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.