Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Elektronik i cirkulære forretningsmodeller: Nu ved vi nok! Hvad venter vi på?

Elektronik i cirkulære forretningsmodeller: Nu ved vi nok! Hvad venter vi på?

På Fyn har de givet hinanden ’Frit Lejde’ i en kampagne om genbrug af elektronik. SDU, TV2/Fyn, fynske affaldsselskaber, genbrugsvirksomheder, reparationsværksteder og især tusinder af engagerede borgere har samarbejdet om et storstilet ’Citizen Science’ forskningsprojekt. Her har de samlet ny viden om kasseret elektronik og om borgernes adfærd og præferencer i forhold til cirkulære forretningsmodeller, som nu lægges frem for første gang. Også Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning og AVV I/S har gennem mange år arbejdet intenst med reparation og genbrug af elektronik.

Både på Fyn og i Nordjylland ved de efterhånden, hvor skoen trykker, og vil gerne videre med den cirkulære økonomi i forhold til f.eks. mobiltelefoner, computere, tablets, hårde hvidevarer, støvsugere og køkkenudstyr. Hvorfor kasserer vi produktet, hvorfor afleverer vi det ikke til genbrug, og hvorfor køber vi ikke genbrugt? Hvad skal der til for at skabe de cirkulære forretningsmodeller? Det er forskelligt fra produkt til produkt, og det omfatter både designkrav, standardisering, regler og fri konkurrence på markedet for reservedele, samarbejde mellem det offentlige og private – og gennemtænkte cirkulære modeller fra branchens virksomheder baseret på indsigt i borgernes adfærd og præferencer.

Kom derfor og hør seneste nyt fra forskningen, industrien, myndighederne og borgerne. Vi inviterer alle de centrale aktører:

  • Affaldssektoren og industrien for at kalde til samarbejde om løsningerne
  • Offentlige forvaltninger til diskussion af, hvilke rammevilkår der skal til for at øge genbruget
  • Reparatørerne for at høre, hvad de kæmper med i det daglige
  • Virksomheder til en diskussion om, hvordan produkterne skal designes

Denne DAKOFA-konference arrangeres i samarbejde med Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Det ved vi nu - hvad byder fremtidens rammebetingelser på?

9:40-10:00
Frit Lejde kampagnen på Fyn – hvad har vi liggende derhjemme og hvor længe bruger og beholder vi elektronik?
Henrik Wenzel, Syddansk universitet
Henrik Wenzel
Ciprian Cimpan, Syddansk Universitet
Ciprian Cimpan
Dmitry Zhilyaev, Syddansk Universitet
Dmitry Zhilyaev
Syddansk Universitet
10:00-10:20
Holdninger og adfærd - og hvad det betyder for cirkulære forretningsmodeller
Henrik Wenzel, Syddansk universitet
Henrik Wenzel
Ciprian Cimpan, Syddansk Universitet
Ciprian Cimpan
Dmitry Zhilyaev, Syddansk Universitet
Dmitry Zhilyaev
Syddansk Universitet
10:20-10:50
Videreudvikling af samarbejdsformer for øget genbrug af WEEE – et pilotprojekt
Klaus Bystrup, Aalborg Forsyning
Klaus Bystrup
10:50-11:15
Kaffepause
11:15-12:35
Status for WEEE 2.0 – hvordan tænker vi genbrug/reparation ind?

Endeligt tilsagn fra oplægsholder afventes

11:35-12:00
Europa-Parlamentets visioner om rammer for mere cirkulær elektronik

Endeligt tilsagn fra oplægsholder afventes

Session 2: Hvordan ser virkeligheden ud for virksomheder og kunder?

Endeligt tilsagn fra oplægsholder afventes

13:00-13:20
En producents vej mod en cirkulær forretningsmodel
13:20-13:40
Studie af Repair Caféerne i Hovedstadsområdet - En teknoantropologisk vinkel på organiseringen af lokale reparationspraksisser
Felix Agger, Aalborg Universitet
Felix Agger
Aalborg Universitet
Mie Wagner, Aalborg Universitet
Mie Wagner
Aalborg Universitet
Nicolai Clausen, Aalborg Universitet
Nicolai Clausen
Aalborg Universitet
13:40-14:40
Cases fra private virksomheder baseret på genbrug og reparation
14:40-15:00
Kaffepause

Session 3: Hvordan organiserer vi fremover et system i Danmark, som fordrer og fremmer øget genbrug og reparation af elektronik?

15:00-15:55
Paneldebat og spørgsmål: Hvordan fordeler vi roller og ansvar for at skabe blomstrende virksomhed med cirkulære forretningsmodeller?

Paneludfordrere

Henrik Wenzel, Syddansk Universitet
Bjørn Bauer, Planmiljø

Paneldeltagere

Kommunale forsyningsselskaber/affaldsselskaber:
Mette Lorenzen, Odense Renovation
Klaus Bystrup, Aalborg Forsyning

Producent:
Ann-Katrine Riis, Nilfisk

Kollektiv ordning:
Peer Lund-Thomsen, Elretur

15:55-16:00
Afslutning

Hvornår

28. maj 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 149, st1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. maj 2019
Download program
Se deltagere
Del denne side