Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Eksport til Østeuropa - skal du med?

08. april 2019
Eksport til Østeuropa - skal du med?

I samarbejde med Udenrigsministeriet inviterer DAKOFA den 7. maj til en workshop om de danske muligheder for eksport af affaldsteknologi og -viden til det østeuropæiske marked.

I løbet af dagen vil du få indblik i markedsmulighederne på det østeuropæiske marked, og du vil kunne være med til at identificere sektorens behov i forhold til en kommende eksportindsats.

Østeuropa kalder på gode løsninger

Som følge af, at de mest centrale affaldsdirektiver i EU er blevet revideret, skal de europæiske medlemsstater inden for de kommende år introducere løsninger, der bl.a. kan øge indsamlingen af affaldsmængderne, øge andelen af genbrug og genanvendelse samt forbedre kontrol af affaldshåndteringen. Og der er ingen tvivl om, at mange medlemsstater får travlt, hvis de skal nå i mål med de nye krav.

I dén sammenhæng er især de østeuropæiske lande nogle af de medlemsstater, som får mest brug for hjælp til at udvikle systemer og ordninger, der kan leve op til de kommende krav. Denne workshop vil derfor se nærmere på, hvilke markedsmuligheder den nye situation byder på for din virksomhed samt igangsætte en dialog omkring, hvilke ønsker I måtte have i forhold til en kommende dansk eksportindsats på de østeuropæiske markeder.

Vi har brug for jeres input
I forbindelse med udgivelsen af ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi”, (eller se her) udsprang også et konkret ønske om at kigge nærmere på mulighederne i nogle af de EU-medlemsstater, der endnu ikke lever op til de krav for affaldshåndtering, som de europæiske direktiver stiller op. I takt med, at kravene i denne lovgivning er blevet skærpet yderligere, er bl.a. mange østeuropæiske medlemsstater nu endnu mere udfordrede i forhold til at skulle leve op til målsætningerne om bl.a. at nedbringe deponering og at skrue op for genanvendelsen. Derfor fokuserer vi i dette seminar på mulighederne for eksport af dansk viden og teknologi til Østeuropa. Vi vil samtidig hente input fra interesserede aktører ift. hvordan vi skal arbejde videre med denne region.


Du kan tilmelde dig arrangementet via Udenrigsministeriets hjemmeside.


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.