Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: ECHA anbefaler forbud mod mikroplast

01. februar 2019
ECHA anbefaler forbud mod mikroplast
Det Europæiske kemikalieagentur har netop anbefalet et EU-forbud mod bevidst tilsat mikroplast. Europa-Kommissionen kvitterer for arbejdet, men afventer flere undersøgelser.

Det er estimeret, at der i EU alene hvert år udledes mellem 75.000 og 300.000 tons mikroplast. Af denne mængde stammer mellem 10.000 og 60.000 tons fra produkter, hvortil mikroplasten har været bevidst tilsat. Som en del af arbejdet under den europæiske plaststrategi har Europa-Kommissionen besluttet, først og fremmest at tage fat på denne mængde. Første skridt har været at bede Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) om at udarbejde en undersøgelse på området.

Denne undersøgelse har med udgangspunkt i både en miljø- og sundhedsmæssig vurdering af udledning af mikroplast fra produkter hvortil, det har været tilsat bevidst resulteret i en anbefaling om et forbud mod bevidst tilsat mikroplast. Hvis forslaget bliver vedtaget, vurderer agenturet, at mængderne af mikroplast udledt i miljøet kan reduceres med 400.000 tons over 20 år.

Mikroplasten spredes primært på landjord
Det foreslåede forbud gælder mikroplast, som bevidst er tilsat produkter, hvorfra mikroplasten med stor sandsynilighed vil blive spredt til miljøet. Der er således fokus på mikroplast i bl.a. kosmetikprodukter, rengøringsmidler, maling, blæk, byggematerialer og medicinalprodukter samt en række øvrige produkter der anvendes i landbrug og gartnerier samt olie- og gasindustrien.

I analysen påpeges det, at de bevist tilsatte mængder primært akkumuleres på landjorden, idet mængderne særligt samles i spildevandsslam, der spredes på landbrugsarealer. En langt mindre mængde udledes direkte i havmiljøet. Det har været vanskeligt at udarbejde en egentlig risikoanalyse, idet der ikke findes mange data for effekterne. ECHA er imidlertid bekymret for effekterne, idet mikroplast kan være ualmindeligt vedvarende og i praksis umuligt at fjerne, når det først er spredt i miljøet og det er bl.a. derfor, at man nu anbefaler et forbud. Forbuddet vurderes at være kost-effektivt i alle sektorer, inklusive landbrugssektoren, som ifølge den nye analyse er den sektor, hvorfra de største mængder udledes.

Flere medlemsstater har allerede introduceret forbud mod mikroplast i særligt kosmetik, men dette forslag er  det første, som dækker alle former for bevidst tilsat mikroplast.

Næste skridt
Den forelagte sagsagt vil nu blive gennemgået af en række komitéer under ECHA og de forventes at melde tilbage til Europa-Kommissionen i løbet af foråret 2020. Sagen vil samtidig gennemgå en 6 måneder lang offentlig høring, som Kommissionen opfordrer alle berørte aktører til at bidrage til. Herefter vil det være op til Europa-Kommissionen at foreslå en ændring i REACH-lovgivningen.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Det Europæiske Kemikalieagentur her samt pressemeddelelsen fra Europa-Kommissionen her.


Læs også nogle af DAKOFAs tidligere nyheder om mikroplast:

Nyheder fra EU:

Danske nyheder:

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.