Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hybrid-seminar: Direkte genbrug på genbrugspladserne

Direkte genbrug på genbrugspladserne

Hvad skal og må kommunerne - og hvordan implementeres de nye regler i praksis?

Af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020 fremgår det, at de kommunale genbrugspladser for fremtiden skal stille et område eller en container til rådighed for, at borgerne kan aflevere genstande til direkte genbrug. Det er der allerede i dag rigtig mange kommuner, der praktiserer, og har gjort i adskillige år.

Men fremover vil genstandene først skulle gøres tilgængelige for ”private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere”, hvorefter det tilbageværende må afsættes via eksempelvis kommunale genbrugsbutikker. Det betinges endvidere, at kommunerne inddrager de frivillige organisationer i udmøntningen.

Ovenstående politiske aftale er nu fulgt op i lovforslaget til ”en stærk genanvendelsessektor” (via ”Lov om Miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet”), hvoraf det blandt andet fremgår, at det forventes, at kommunalbestyrelsen vil blive overladt et råderum i forhold til den lokale udmøntning af ordningen, således at der vil blive fastsat regler, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge forskellige modeller for organisering af ordningen i den enkelte kommune, på den enkelte genbrugsplads og for forskellige materialestrømme.

Det forventes også, at kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at afsætte genstandene som støtte til lokale foreninger, når støtten går til lovlige kommunale formål. Endvidere forventes det, at kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at afsætte genstandene efter forudgående offentligt udbud, hvor private aktører, herunder frivillige organisationer og private virksomheder, kan byde ind på genstandene på lige vilkår. Det kan eksempelvis være ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier eller ved annoncering på kommunens hjemmeside. Det forventes ikke, at kommunalbestyrelsen vil blive forpligtet til at udtømme alle mulighederne for afsætning, inden genstandene kan afsættes i en kommunal genbrugsbutik.

Der er således rigeligt at blive klogere på, når man skal forberede sig på de nye regler for direkte genbrug på genbrugspladserne. Og det er præcis, hvad vi forventer at blive på hybridseminaret, hvor du kan vælge at møde op i fysisk form (dog max plads til 40 fysiske deltagere) eller følge med virtuelt på skærmen derhjemme eller på kontoret.

Program

10:00-10:30
Velkomst og introduktion til lovforslaget om direkte genbrug på genbrugspladserne og afsætning af produkterne
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
10:30-10:55
Lovforslaget og de eksisterende regler for håndtering af genbrug, forberedelse med henblik på genbrug på genbrugspladserne samt kommunale regler for afsætning
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
10:55-11:15
Hvad ser vi af muligheder og barrierer ved de nye regler i praksis, og hvordan tilpasser vi os i praksis?
Stig Nielsen, Vestforbrænding
Stig Nielsen
11:15-11:35
Hvad ser vi af muligheder og barrierer ved de nye regler i praksis, og hvordan tilpasser vi os i praksis?
Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune
Martin Frank Mogensen
Martin Frank Mogensen
Martin er miljøkyndig specialkonsulent med fokus på virksomhedsregulering og affaldsplanlægning. Han arbejder dagligt med håndtering af affaldsområdet og samarbejdet med Sønderborg Forsyning. Martin har økonomisk ansvar for budget- og takstfastsættelse på affaldsområdet og varetager Sønderborg Kommunes daglige forpligtigelse i forhold til ejerskabet af Skodsbøl Deponi og Sønderborg Kraftvarmeværk. Derudover varetager Martin også i mindre omfang opgaver indenfor miljøregulering af affaldssager hos private, regulering af skibe som affald, håndtering af affald i byggesager, klassificering og anvisning samt projektstyring af kommunale affaldsprojekter.
11:35-12:15
Frokost
12:15-12:40
Hvilken indflydelse vil de nye regler have for vores genbrugsbutikker og vores søgen efter at øge genbruget via direkte genbrug og forberedelse med henblik på genbrug?
Michael Nørgaard, Renosyd
Michael Nørgaard
Renosyd
12:40-13:00
Hvad ser vi af fordele og ulemper ved de nye regler i praksis?
Kenneth Kamp Butzbach, ISOBRO
Kenneth Kamp Butzbach
ISOBRO
13:00-13:20
Hvordan ser Dansk Affaldsforening på de nye regler - hvad giver de af muligheder og udfordringer?
Nana Winkler, Dansk Affaldsforening
Nana Winkler
13:20-13:40
Hvordan ser DI på reglerne vedrørende virksomhedernes adgang til produkterne?
Iben Sohn, Dansk Industri (DI)
Iben Sohn
13:40-13:55
Debat og afrunding
13:55-14:00
Tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. marts 2022
kl. 10.00 - 14.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4.sal1620 København V.

Deltagergebyr

FYSISK Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00
ONLINE Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.