Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Differentierede gebyrer er vejen frem

27. februar 2020
Differentierede gebyrer er vejen frem
Og vi skal indsamle ALT emballageaffald for at nå genanvendelsesmålene.

Hvis industrien skulle betale et mærkbart gebyr beregnet efter produkternes genanvendelsesegnethed, vil det styrke cirkulariteten.

Så klart var budskabet fra Joachim Quoden, direktør for EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) ved dennes oplæg under den igangværende konference: ”Waste Management in the Circular Economy”, som afholdes i Berlin.

Joachim Quodens postulat har udgangspunkt i et endnu ikke offentliggjort udkast til anbefalinger udarbejdet af Eunomia for EU. Anbefalingerne er som udgangspunkt delt op i 3 punkter, som er følgende:

1) Alle emballager og deres respektive undergrupper bør pålægges et gebyr, der på en mere præcis måde afspejler deres generelle nettoomkostninger – altså sikrer de rette proportioner.

2) Produkternes design i relation til at nå genanvendelsesmålene vil danne basis for at kunne uddele strafgebyrer, hvis deres genanvendelsesgrad er lavere end gennemsnittet for tilsvarende produkter. Provenuet fra disse strafgebyrer vil efterfølgende tilfalde de virksomheder, som performer bedre end gennemsnittet.

3) Produktionsvirksomhederne vil få en 3-delt vurdering (Traffic Light Approach) alt efter hvor godt/dårligt, de performer.

Af Eunomias anbefalinger fremgår det endvidere, at de ser et behov for at tilpasse definitionen af det afgørende udtryk "genanvendelighed". De ser endvidere et behov for at opstille kriterier, når en emballage påstås at være fuldt genanvendelig, hvilket stadig bør tage højde for en nærmere grænsedragning. Eunomia pointerer tillige, at man har en stor udfordring i at sikre kriterierne for at vurdere korrekt, når producenterne skal fremlægge, at de følger et (akkrediteret) design for at fremme genanvendelse.

Store krav til indsamling
Af oplægget fremgik det endvidere, at EXPRA har beregnet, at de kommende, høje genanvendelsesmål (70% for al emballage og 55% for plastemballage) sammenholdt med den nye opgørelsesmetode for genanvendelse (reelt, genanvendte mængder), medfører, at vi fremover skal indsamle 80-90% af al emballage, der smides på markedet. Derfor forventes det, at der skal etableres en altomfavnende infrastruktur for indsamling, hvilket ud over husholdnings- og erhvervsaffald også omfatter det offentlige rum.

Det forventes endvidere, at sorteringsfaciliteter skal opgraderes til de absolut nyeste og mest avancerede teknologier for at sikre høj kvalitet og stabile kvantiteter. Endelig skal kapaciteten øges for genanvendelsesanlæggene; såvel de mekaniske som de kemiske.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.