Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Arrangement: Dialogmøde 27. januar 2015 om affaldssorteringsanlæg i Østdanmark (UDSOLGT)

Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer aktørerne i Østdanmark til et fælles dialogmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 9.30-16.00 2015 i København V.

Udsolgt

Mødet har til formål at åbne en videre dialog om etablering af større centrale sorteringsanlæg som fyrtårnsprojekter, hvor der er fokus på at bringe nye miljøteknologier i anvendelse for at opnå væsentlige miljøforbedringer og for at vise teknologiernes værd i drift og skabe muligheder for ny forretningsudvikling. Endvidere skal møderne åbne en dialog om mulighederne for at behandle både husholdningsaffald og erhvervsaffald på samme anlæg. De teknologiske erfaringer med et topmoderne anlæg i Norge (RoAF) vil blive præsenteret som et inspirationsoplæg sammen med eksempler på udvikling inden for robotteknologi.
Mødet forventes at have interesse for kommuner og affaldsselskaber samt virksomheder, som allerede leverer eller har potentiale for at levere udstyr og know-how til affaldssorteringsanlæg. På baggrund af de forskellige oplæg vil der blive arrangeret gruppediskussioner og afsluttende med mulighed for matchmaking mellem fremtidige partnere.

Deltagelse i dialogmødet er gratis efter først til mølle princippet og med tilmeldingsfrist søndag den 25. januar 2015 (se program for dialogmødet og mulighed for tilmelding til højre her på siden). Der kan max. deltagere 90 personer til dialogmødet i København, og partnerskabet forbeholder sig ret til at begrænse antal deltagerere til 1-2 personer pr. aktør.

Der forventes afholdt 2-3 sammenlignelige dialogmøder vest for Storebælt i perioden marts-maj 2015 med fokus på aktørerne i Jylland og på Fyn.

Hvornår

27. januar 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingienørhuset
Kalvebod Brygge 311560 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 0,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 0,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
25. januar 2015
Se deltagere
Del denne side