Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Det er uklart om EU-kommissionen har kompetence til at trække forslaget om ændringerne af affaldsdirektivet tilbage

05. januar 2015

Som bekendt offentliggjorde EU-Kommissionen lige før jul sit arbejdsprogram for 2015. I bilag 2 til arbejdsprogrammet fremgik de 80 forslag, heriblandt forslaget om revisionen af affaldsdirektivets målsætninger, som EU-Kommissionen ønsker at trække tilbage eller ændre. Ifølge Kommissionen trækkes forslagene tilbage, fordi de enten er blevet forældede, eller fordi Kommissionen vurderer, at der ikke kan opnås enighed om dem. I fremlæggelsen blev det dog præsenteret som et forslag og Kommissionen gjorde det klart, at den var åben over for en dialog herom.

Ifølge udsendelsen Europa lige nu, den 28. december på P1 stilles der spørgsmålstegn ved, om Kommissionen overhovedet ifølge traktaten har kompetence til at trække forslag tilbage, og ikke mindst hvor langt denne kompetence rækker.

Ifølge Professor Steve Peer fra Essex University, som interviewes i programmet har netop denne kompetence til at trække forslag tilbage altid været et stridspunkt, og da Kommissionen ikke er direkte Folkevalgt vil EU-parlamentet formentligt stå stærkere ved en evt. indbringelse ved EU-Domstolen. Han mener, at vi med dette udkast til arbejdsprogram ser en Kommission der ”viser tænder”. Allerede sidste år blev der lagt sag an af et samlet Ministerråd mod Kommissionen i en tilsvarende sag, og denne sag er endnu ikke afgjort ved EU-Domstolen og forventes først afgjort i begyndelsen af 2016.

En af EU-domstolens generaladvokater er dog i udsendelsen citeret for at have udtalt, lige før jul, at Kommissionen under visse omstændigheder kan tilbagetrække forslag, og en mulig forudsætning kunne tænkes at være, at dette skal ske inden afslutningen af 1.behandling. En sådan fortolkning/udtalelse kan dog ikke bruges som et endeligt svar på spørgsmålet, som derfor ikke afklaret.

Steve Peers ser et skift mod en mere politisk Kommission, da det er første gang en så drastisk ændring ses ved et Kommissionsskifte. Derudover peger han på, at det første gang, at en Kommission tilbagetrækker et forslag som har så stor popularitet i medlemslandene og Parlamentet. Når der tidligere har været trukket forslag tilbage har det været begrundet i, at forslaget enten har været forældet eller at der ikke har været opbakning nok.

Udspillet om tilbagetrækningen af revisionen af affaldsdirektivet, oprindeligt lanceret som et led i den cirkulære Økonomipakke har allerede ført til en skrivelse fra 23 medlemsstater, heriblandt Danmark, som råder Kommissionen til at bibeholde forslaget på arbejdsprogrammet.

På denne baggrund bliver det spændende at høre Parlamentets mening, når der holdes første møde her i det nye år, og derefter spændende at se, om Kommissionen ”tør” fastholde sit forslag om at trække forslaget tilbage. Hvis de vælger at fastholde tilbagetrækningen kan det muligvis forventes at enten Medlemsstaterne eller Parlamentet vælger at lægge sag an mod Kommissionen.

Kilde: P1, Europa Lige nu 28. december 2014 kl 17.10 – udsendelsen kan høres her på DR's Hjemmeside

Se også Steve Peers analyse af arbejdsprogrammet her