Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Der skal være fokus på afsætning

21. november 2018
Der skal være fokus på afsætning

Dette var ét af mange budskaber fra DAKOFAs konference om danske cirkulære projekter afholdt den 20. november 2018 i Aarhus. Udover at give et godt overbliksbillede af de mange spændende CØ-projekter rundt om i landet, blev der også vidensdelt og erfaringsudvekslet mellem projektejerne.

Konferencen blev indledt med et spændende oplæg fra konsulentfirmaet Niras, som gav deres bud på: ”Hvornår er der økonomi i den cirkulære økonomi?” Her blev der zoomet ind på udfordringerne ved at udvikle cirkulære forretningsmodeller, der på nuværende tidspunkt stadig udbydes på et lineært marked. Den nuværende situation gør, at det kan være svært at skabe interesse for de langsigtede økonomiske fortjenester, der ligger i en omstilling til cirkulære forretningsmodeller, og det er derfor vigtigt, at virksomhederne kan se en "her og nu afsætningsmulighed".

Herefter bød formiddagen på et oplæg fra Teknologisk Institut, der gav et overblik over tilskudsmulighederne samtidig med, at flere cases blev præsenteret og erfaringerne delt. Derudover blev der givet flere gode råd til, hvordan man udvikler og skriver den gode ansøgning. Endelig præsenterede Circle Development erfaringer med, hvordan der skabes forpligtende og varige samarbejder. Under formiddagens debat blev det nævnt, at det helt generelt kan være vanskeligt at få engageret SMV’erne i div. udviklingsprojekter, da disse enten ikke har tiden eller ikke har råd til den tabte fortjeneste, der er forbundet med at tage tid ud kalenderen til at deltage i udviklingsprojekter. Derudover blev det nævnt, at der er et stort behov for øget samarbejde for at sikre sig, at gode projekter bliver ført videre, når de første projektmidler er brugt op. Det blev derfor nævnt, at det ville være nyttigt at have en slags ”fødekæde”, hvor projekterne kunne blive spillet videre ind i andre puljer, som så kan tage det næste skridt på udviklingsvejen.  

Eftermiddagen bød på en perlerække af erfaringsudvekslinger fra en lang række konkrete projekter, og det blev tydeligt at:
- Regionernes projekter spiller en vigtig rolle, når det kommer til at få kommunerne til arbejde sammen og skabe storskalaprojekter.

- Kommunerne spiller en væsentlig rolle, når det kommer til lokal, cirkulær erhvervsudvikling. Dette blev bl.a. tydeligt i Ressource City Næstved casen, Circularity City casen om bl.a. cirkulære udbud samt fra Aalborg Forsynings casen om WEEE.

- Universiteterne spiller en væsentlig rolle i udviklingsarbejdet, hvilket blev tydeligt i Aalborg Universitets præsentation er en lang række udviklingsprojekter, i Aarhus Universitets casen fra Centeret for cirkulær bioøkonomi og ikke mindst i casen fra Aarhus Universitetshospital, som kører et længerevarende projekt om plast fra hospitalet. Endeligt præsenterede DTU deres projekt ”Matche”, der giver mulighed for, at virksomheder kan teste deres omstillingsparathed. 

Her på DAKOFAs hjemmeside kan du se alle præsentationerne for dagen 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.