Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Der skal fuld fart på forebyggelsen

28. april 2022
Der skal fuld fart på forebyggelsen
EU har allerede fastsat rammebetingelser, der skal sikre at medlemsstaterne gennemfører nationale affaldsforebyggelsesprogrammer og -foranstaltninger. Alligevel er affaldsproduktionen stadig stigende i hele Europa – både for det samlede affald og for udvalgte, vigtige affaldsstrømme.

I en ny rapport på knap 500 sider undersøger Europa-Kommissionen derfor nye muligheder for at reducere affaldsproduktionen i Europa ved bl.a. at undersøge tendenserne inden for affaldsgenerering, udforske muligheder og barrierer for affaldsforebyggelse samt ved at identificere eksempler på best practice med muligheder for opskalering.

Det omfattende arbejde er baseret på allerede eksisterende litteratur samt dialog med relevante aktører inden for de enkelte områder og omfatter seks fokusområder, som alle medlemsstater bør sætte ind over for: udtjente dæk, udtjente køretøjer, WEEE, bygge- og anlægsaffald, tekstilaffald samt det såkaldte kommunale affald. I tillæg til disse prioriterede affaldsstrømme har Kommissionen også identificeret en række affaldsstrømme, som bør være i særligt fokus i visse medlemsstater, idet de genererer mere end 50% af den samlede affaldsstrøm i EU. For Danmarks vedkommende bør der i henhold til denne vurdering i tillæg sættes særligt fokus på vegetabilsk affald.

De foreslåede foranstaltninger til affaldsforebyggelse omfatter bl.a. opstilling af kvantitative mål for affaldsreduktion og forberedelse med henblik på genbrug, indførelse af udvidet producentansvar for yderligere affaldsstrømme, krav til produktsporbarhed samt forbud mod destruktion af visse produkter. Men på baggrund af analysen påpeges det også, at en indsats, der udelukkende omfatter politiske tiltag inden for affaldsområdet, ikke vil være tilstrækkeligt ift. at reducere affaldsmængderne. I stedet er der brug for en langt bredere indsats, der også omfatter andre politikområder, og som tager fat om nældens rod, herunder europæernes forbrug og produkternes levetid.

Den nye rapport udkommer samtidig med, at også det Europæiske Miljøagentur hejser flaget for en øget indsats over for affaldsforebyggelse, idet de i en anden ny rapport demonstrerer, at målet om en halvering af mængden af restaffald i 2030 bliver noget nær umuligt at nå, hvis vi tager udgangspunkt i den nuværende situation. Det kan du læse mere om i denne DAKOFA-nyhed (link: Nyhed: Næppe sandsynligt, at vi når målet om en halvering af mængden af kommunalt restaffald, 27. april 2022).

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention”.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.