Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Der mangler viden om de sociale konsekvenser ved overgangen til cirkulær økonomi

06. september 2022
Der mangler viden om de sociale konsekvenser ved overgangen til cirkulær økonomi

Derfor har en projektgruppe undersøgt status samt igangsat en række dialoger med eksperter inden for området. Arbejdet er blevet til en rapport, der identificerer de vigtigste temaer samt muligheder og udfordringer.

Den cirkulære økonomi viser som bekendt nye veje til at opnå mere bæredygtigt forbrug og produktion. Men selvom bæredygtighed per definition indebærer en gevinst for både miljø, økonomi og mennesker har særligt det sociale (menneskelige) aspekt ofte været mindre belyst end økonomi og miljø. En ny (kort) rapport har derfor netop forsøgt at sætte fokus på spørgsmål, der er relateret til de sociale konsekvenser som vil følge af overgangen fra den lineære til en cirkulær økonomi. Det har dels været et mål at identificere og samle indsigt i de mest relevante temaer og dels at identificere huller eller områder med fremtidigt potentiale med henblik på yderligere udforskning.

Sproget og samtalen mangler
Undersøgelsen bygger på en gennemgang af eksisterende litteratur, interviews af eksperter inden for feltet samt egentlige gruppediskussioner med henblik på at forstå den aktuelle diskurs om sociale konsekvenser ved en cirkulær økonomi. På den måde har projektgruppen dels kunnet øge forståelsen inden for området og dels kunnet præsentere nye ideer og udforskningsområder med henblik på at sætte gang i yderligere dialoger med flere interessenter og på den måde starte en kaskade-effekt inden for området.

Arbejdsgruppen startede med en meget bred definition af det sociale begreb og tog udgangspunkt i 31 forskellige sociale aspekter. På baggrund af de første dialoger fik man imidlertid indsnævret begrebet til at omfatte fem relevante hovedtemaer: arbejde, fairness, social lighed, sociale normer og fortællinger. På baggrund af disse temaer udforskede arbejdsgruppen herefter dels ”spændinger og udfordringer” og dels ”huller og muligheder” inden for hvert af de fem temaer.

Starten på en bevægelse
Konklusionen på undersøgelserne og dialogerne blev bl.a., at ”de sociale aspekter” forstås meget forskelligt blandt forskellige aktørgrupper, hvorfor diskussionerne ofte blev meget vage og med manglende fokus. Det blev især påpeget, at der mangler et sprog og et konkret sæt indikatorer, som kan hjælpe med at sætte det sociale aspekt på dagsordenen og gøre det mere håndgribeligt og konkret at tale om og måle på.

Dokumentet afsluttes med en opfordring til, at man bruger arbejdet som grundlag for yderligere fokus på, og debatter om, emnet, og præsenterer i den forbindelse en række helt konkrete idéer og værktøjer til, hvordan man kan fortsætte samtalen – både inden for sin egen organisation men også mere bredt i multi-stakeholder sammenhæng.

Baggrund
Rapporten udgives som en del af det såkaldte ”Consumer Insight Action Panel – Electronics Club, der er et europæisk initiativ, som er designet til at støtte overgangen til den cirkulære økonomi ved at generere, anvende og teste indsigt om forbrugeradfærd i cirkulære strategier inden for elektroniksektoren.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Discussing the Social Impacts of Circularity” her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.