Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den nye EU-kommission er godkendt af Europa-Parlamentet og tiltræder 1. december

29. november 2019
Den nye EU-kommission er godkendt af Europa-Parlamentet og tiltræder 1. december
Kommissionen forventes indenfor 100 dage at offentliggøre en europæisk grøn aftale, European Green Deal, og at fremlægge udkast til en klimalov indeholdende 2050-klimaneutralitetsmålet. Der vil blive arbejdet for ny handlingsplan for cirkulær økonomi.

Den 27. november godkendte Europa-Parlamentet den samlede, indstillede EU-kommission, som tiltræder den 1. december. For affaldssektoren er det især kommissærerne for miljø, energi, landbrug og økonomi, og de næstformænd, som de refererer til, der har betydning. Disse kommissærer og deres kommende arbejdsopgaver beskrives nedenfor med vægt på de affalds- og ressourcerelaterede opgaver.

Miljø-, hav- og fiskerikommissær bliver den 29-årige Virginijus Sinkevičius fra Litauen 

 • Miljøkommissæren skal bl.a. sikre, at miljøet blive en integreret del af en Europæisk Grøn Aftale (European Green Deal) og skal hjælpe med at indfri ambitionerne på klimaområdet og samtidigt skabe arbejdspladser og bæredygtig vækst. 
 • Han skal lede arbejdet med en ny Handlingsplan for Cirkulær Økonomi for at sikre bæredygtigt ressourceforbrug, lede tiltagene for et plastikfrit hav og tage fat på spørgsmålet om mikroplast og sikre implementering af den gældende lovgivning om plastik. 
 • Sinkevičius er pt. litauisk minister for økonomi og innovation og er pt. medlem af deres parlament for De litauiske Landmænds og Grønnes Union (et centrum-højre parti). Partiet er med i gruppen De grønne/Den Europæiske Fri Alliance i Europa-Parlamentet (Green/EFA gruppen). 
 • Se den fulde opgavebeskrivelse for miljøkommissæren her 

 

Landbrugskommissær bliver den 64-årlige Janusz Wojciechowski fra Polen 

 • Landbrugskommissæren skal bl.a. støtte en hurtig gennemførsel af forhandlingerne om en moderne og forenklet Fælles Landbrugspolitik (CAP, Common Agricultural Policy) for perioden efter 2020. Den endelige aftale skal være ambitiøs med hensyn til fødevaresikkerhed, miljø-og klimamål, og der fokuseres på fuld gennemførelse af den kommende CAP.
 • Han skal arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om deres strategiske planer for at sikre balance mellem EU-dækkende mål og nationale prioriteter, og der vil være særlig fokus på benchmarks og krav til miljømæssige og klimarelaterede mål.
 • Wojciechowski er (pt.) medlem af Den europæiske revisionsret (OLAF) og er tidligere mangeårigt medlem af Europa-Parlamentet for det polske parti Lov og Retfærdighed (et nationalkonservativt, kristendemokratisk, populistisk parti). Partiet er med i gruppen De Europæiske Konservative og Reformister i Europa-Parlamentet (EKR gruppen).
 • Se den fulde opgavebeskrivelse for landbrugskommissæren her

 

Energikommissær bliver den 42-årlige Kadri Simson fra Estland 

 • Energikommissæren skal bl.a. fokusere på en hurtig implementering af lovgivningen om energieffektivitet og om vedvarende energi og bør arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at fastlægge deres nationale energi- og klimaplaner. 
 • Med de øgede ambitioner for den kommende Europæiske Grønne Aftale bør det vurderes, om den gældende lovgivning skal revideres.  Det skal sikres, at Europa følger princippet om ’energieffektivitet først’, herunder hvordan bygningers energibalance kan forbedres yderligere og renoveringer fremskyndes. Der skal fremmes et energisystem stort set baseret på vedvarende energikilder og med øget energiudveksling og forbedret energilagring. 
 • Han skal hjælpe med at opstille de rigtige signaler og økonomiske incitamenter til øgede investeringer i ren energi, især gennem den nye Investeringsplan for et Bæredygtigt Europa. Han  skal bidrage til at udvikle en ny Carbon Border Tax (red.: en klimagas-afgift ved EU's grænser, som skal være med til at forebygge, at CO2-tung industri flytter udenfor EU, såkaldt kulstof-lækage) samt være med til at revurdere energibeskatningsdirektivet for at sikre overensstemmelse med EU's klimaforpligtelser. 
 • Simson er tidligere estisk minister for økonomi og infrastruktur og er (pt.) medlem af det estiske parlament for Det Estiske Centerparti (et socialliberalt, populistisk parti). Partiet er med i gruppen Forny Europa i Europa-Parlamentet (Renew Europe Group, tidligere Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, ALDE gruppen).
 • Se den fulde opgavebeskrivelse for energikommissæren her 

 

Første næstformand for EU-kommissionen, 'Europæisk grøn aftale'-kommissær, bliver den 58-årlige Frans Timmermanns fra Holland 

 • Timmermanns bliver formand for kommissærgruppen om en Europæisk Grøn Aftale og desuden ansvarlig for klimahandlingsporteføljen. Han forventes indenfor 100 dage at offentliggøre ’European Green Deal’ og at fremlægge et udkast til en europæiske klimalov med 2050-klimaneutralitetsmålet. Han skal også koordinere kommissionens arbejde med cirkulær økonomi.
 • Kommissæren skal arbejde for, at EU’s emissionsreduktionsmål for 2030 stiger fra 40 % til mindst 50 % og bør fremlægge en plan for, hvordan EU's mål for 2030 kan øges mod 55% på en ansvarlig måde.
 • Han skal sikre, at EU afgiftspolitikker gør det muligt at opfylde klimaambitionerne, herunder arbejde med en Carbon Border Tax, revidere energibeskatningsdirektivet og implementere Emissions Trading System (Kvotedirektivet), the Effort Sharing Regulation (Indsatsfordelingsforordningen) and the regulation on land use, land-use change and forestry (Forordning om LULUCF). 
 • Miljøkommissæren, landbrugskommissæren og energikommissæren refererer primært til Timmermanns.
 • Frans Timmermanns var en af næstformændene i den afgående EU-kommission, tidligere hollandsk udenrigsminister og tidligere medlem af det hollandske parlament for Arbejderpartiet. Partiet er med i gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D gruppen).
 • Se den fulde opgavebeskrivelse for Frans Timmermanns her 

 

Flere afgifter og investeringer relevante for affaldssektoren 

 • Økonomikommissæren, den italienske Paolo Gentiloni, har i høj grad ansvaret for de afgiftsområder, som er relevante for affaldssektoren. Han er bl.a. ansvarlig for energibeskatningsdirektivet, skal lede arbejdet med et kommende forslag til en Carbon Border Tax og skal hjælpe med at udvikle stærkere tiltag globalt mod 'harmful tax regimes'. Se Gentilonis opgavebeskrivelse her.
 • Økonomikommissæren refererer til den lettiske Valdis Dombrovskis, som er en af de ledende næstformænd for kommissionen. Se Dombrovskis’ arbejdsbeskrivelse her
 • Dombrovskis skal bl.a. koordinere arbejdet med en Investeringsplan for et Bæredygtigt Europa, som skal frigøre 1 billion euro (1012 EUR) af klimarelaterede investeringer i løbet af det næste årti.
 • Dombrovskis vil være ansvarlig for relationerne til Den Europæiske Investeringsbank, og han skal hjælpe med at omdanne dele af den til Europas klimabank. Halvdelen af Den Europæiske Investeringsbanks samlede finansiering bør i 2025 være målrettet klimainvesteringer.

 

Europa-Parlamentets pressemeddelse ”Europa-Parlamentet stemmer ja til von der Leyen-Kommission” fra 27. november 2019 kan læses her 

Figur med hele den nye kommission med fotos og ansvarsområder kan ses her

Deltaljeret omtale af den nye EU-kommission med opgavebeskrivelser (Mission Letters) af 1. december 2019 og svar på Europa-Parlamentets spørgeskema for alle medlemmer af kommissionen findes på engelsk her 

BRIEFING. Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate, von der Leyen Commission, 2019 - 2024. Denne opsummering på engelsk fra Europa-Parlamentet (én samlet udgivelse fra flere direktorater) af 25. november 2019 kan hentes her 

Biografier og de fulde besvarelser på EU-Parlamentets udvalgenes spørgmål for alle kommissærene kan  findes her 

PS. Denne nyhed bygger på de enkelte kommissærers arbejdsbeskrivelse (Mission Letter) af 10. september 2019, som EU-kommissionen gav videre til Europa-Parlamentet. De tre nye (udskiftede) kommissær-kandidater, som først blev godkendt sent i processen, omfatter ikke de i denne nyhed omtalte kommissærer. De relevante links hos Europa-Parlamentet og EU-kommissionen er udskiftet flere gange i mellemtiden (forhåbentlig virker links ovenfor endnu).

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.