Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Den europæiske møbelindustri vil med på den cirkulære omstilling

12. maj 2020
Den europæiske møbelindustri vil med på den cirkulære omstilling

Ny rapport understreger, at den europæiske møbelindustri er med på den cirkulære omstilling, men også, at bevægelsen kun lige er sat i gang.

EFIC (European Furniture Industries Confederation), der repræsenterer mere end 70% af omsætningen i den europæiske møbelindustri, har for nylig udgivet en kort rapport, der først og fremmest skal understrege, at den europæiske møbelindustri står klar til at bakke op om de cirkulære ambitioner i EU’s seneste handlingsplan for cirkulær økonomi. I tillæg præsenterer rapporten en række forslag til initiativer og greb, som man anser for helt centrale, hvis møbelindustrien reelt skal blive cirkulær. Ifølge den nye rapport er cirkularitet inden for møbelindustrien stadig i sin spæde start, men omverdenen skubber på for, at der skal ske ændringer og industrien melder sig altså nu klar til at gå i gang.

Hvem kan sikre toppen af affaldshierarkiet?
Mere specifikt præsenterer rapporten bud på både udfordringer og muligheder inden for produktion, (for)brug og affaldsbehandling. I forhold til sidstnævnte advokerer industrien først og fremmest for en udvidet producentansvarsordning, som er harmoniseret på EU-niveau. Ifølge organisationen er der brug for, at affaldssektoren styrkes på tværs af hele unionen således, at systemerne i højere grad bliver parat til at håndtere møbler i et lukket kredsløb og så der kan sættes særligt fokus på den øverste del af affaldshierarkiet, hvilket på nuværende tidspunkt, ifølge organisationen, halter betydeligt. Der er således brug for aktører, der står parat til at forberede med henblik på genbrug, at reparere og at genfremstille samt endelig at adskille med henblik på genanvendelse, når førnævnte ikke er muligt. I den forbindelse håber industrien, ifølge rapporten, at kunne indgå i en tættere dialog med kommunerne omkring logistik og håndtering af de brugte møbler.

Organisationen mener ligeledes, at en producentansvarsordning, der er harmoniseret på EU-niveau, vil kunne være med til at skabe klarere rammer, en mere tydelig ansvarsfordeling samt harmoniserede retningslinjer, der kan fremskynde cirkulariteten. Samtidig skal ordningen naturligvis også tilskynde producenterne til at inkludere miljøbetragtninger i deres design- og produktionsfaser med henblik på bedre miljø gennem hele værdikæden. Mere generelt forventer industrien også, at en sådan ordning vil kunne blive startskuddet til, at man udarbejder enkle og klare definitioner for en lang række centrale begreber inden for cirkularitet som eksempelvis lang levetid, holdbar, reparérbar, genanvendelig mm.

Mange materialetyper og uønskede stoffer er en udfordring
I forhold til produktionen lægger industrien særligt vægt på, at møbelindustrien er særligt udfordret idet de anvender en ganske bred palette af materialer i produktionen (bl.a. træ, plast, tekstil, stål, glas, kompositter og skum) og at man bl.a. kan have svært ved at finde passende materialer, der bedre kan indgå i et cirkulært kredsløb. I tillæg pointeres det, at en ganske central problemstilling er, at der først og fremmest er ganske varierende krav til anvendelsen af flammehæmmende stoffer i de forskellige medlemsstater, men måske mere centralt, at det er bevist, at denne type stoffer er unødvendige og endda farlige for mennesker og miljø samtidig med, at de vil hæmme cirkularitet af produkter og materialer. En harmonisering af reglerne om disse stoffer, og gerne en udfasning, står således som et helt afgørende element i rapporten.

Læs mere
Du kan læse mere om møbelindustriens ønsker og syn på fremtiden i ”The furniture sector and circular economy 2.0” her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.