Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den endelige ”dødsliste” først klar til næste sommer

01. oktober 2020
Den endelige ”dødsliste” først klar til næste sommer
Der vil være behov for en politisk drøftelse, inden KL kan præsentere den endelige liste over, hvilke forbrændingsanlæg der skal lukke som følge af den politiske aftale.

Det skyldes i følge Laila Kildesgaard, direktør i KL, at foreningen ønsker, at "kommunerne holdes fri for økonomiske tab og have dækket alle eventuelle tab ved nedlukning."

Desuden skriver Laila Kildesgaard i sit indlæg i Altinget, at KL vil have udarbejdet en model, der skal sikre, at det forbrændingsegnede affald fordeles på de resterende anlæg og ikke udbydes.

"Det betyder, at de kommuner, der ikke i fremtiden har eget forbrændingsanlæg, bliver tilknyttet et nærliggende, for eksempel som medejer. Ligeledes skal der findes et alternativt varmegrundlag de steder, hvor der lukkes anlæg – den pris skal med i regningen."

KL har påtaget sig opgaven med at udarbejde en liste over de affaldsforbrændingsanlæg, der skal lukke før tid for at bringe Danmarks forbrændingskapacitet med landets affaldsmængder, hvilket sker som følge af den politiske aftale af 16. juni 2020 indgået af Folketingets partier på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

KL er ifølge Laila Kildesgaard enig med aftalepartierne om, at vi skal genbruge og genanvende meget mere. Vi skal blive bedre til at sortere affald og brænde mindre af.

For KL er det dog afgørende, at det ikke bliver borgerne og den kommunale kernevelfærd, der skal betale regningen for, at forbrændingsanlæg skal lukke. Derfor skal kommunerne holdes fri for økonomiske tab og have dækket alle eventuelle tab ved nedlukning.

"Der vil også lande en regning hos borgerne, hvis vi ”bare” lukker. Derfor er det så vigtigt med en realistisk tidsplan, der også mindsker de strandede omkostninger mest muligt", udtaler Laila Kildesgaard.

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.