Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Den cirkulære bioøkonomi er en fantastisk forretningsmulighed

13. november 2019
Den cirkulære bioøkonomi er en fantastisk forretningsmulighed

World Business Council for Sustainable Development har netop lanceret en CEO-guide, der skal gøre især virksomhedsledere opmærksomme på mulighederne i at løse nogle af nutidens mest presseredene miljøproblemer ved hjælp af den cirkulære bioøkonomi. Forretningspotentialet lyder på mere end 50 billioner kroner.

Gennem de seneste 50 år er den globale befolkning fordoblet mens ressourceudvindingen er tredoblet. Udvinding og forarbejdning af naturressourcer er bl.a. årsagen til størstedelen af det biodiversitetstab og den vandmangel som verden i dag står overfor. Bliver vi ikke mere effektive i forhold til udvinding, forarbejdning, brug og genbrug af jordens ressourcer, vil vi blive konfronteret med katastrofale konsekvenser i form af klimaforandringer, tab af biodiversitet og ressourceknaphed. Sådan lyder den dystre udmelding fra WBCSD - World Business Council for Sustainable Development. Men heldigvis bliver denne erkendelse kun brugt som et springbræt til at vise, hvordan den cirkulære bioøkonomi både kan præsentere en natur-baseret løsning på de verdens mest presserende miljøproblemer samtidig med, at det kan blive en platform for fantastiske forretningsmuligheder.

Mere specifikt kan den cirkulære bioøkonomi, ifølge den nye guide, være med til at løse de fem mest kritiske miljømæssige udfordringer, som verden lige nu står over for, nemlig klimaforandringer, tab af biodiversitet, ressourceknaphed, madspil og madaffald samt arealanvendelse. Guiden fokuserer på biomasseinput fra både landbrug, skovbrug og havbrug, der gennem behandling og produktion bliver transformeret til fødevarer og foder, produkter og energi. Målet er som bekendt herefter, ved hjælp af genbrug, kompostering og organiske genanvendelsesprocesser at få ressourcer og næringsstoffer tilbageført til input-siden gennem innovation og nye forretningsmodeller.

WBCSD har altså begået en såkaldt CEO-guide, der skal få virksomhedsledere verden over til at se forretningsmulighederne i den cirkulære bioøkonomi. Guiden, der er udarbejdet i samarbejde med det globale konsulenthus Boston Consulting, viser først og fremmest, at den cirkulære bioøkonomi besidder et forretningspotentiale, der kan indbringe US$ 7,7 billioner (svarende til mere end 50 billioner danske kroner).

Løsninger for det organiske affald bliver fremtidens helt store cash-cow
Mere specifikt har man i forbindelse med udarbejdelse af den nye guide identificeret, at (gen-)anvendelse af fødevare- og foderaffald i 2030 vil have langt det største forretningspotentiale med en forventet markedsstørrelse på US$ 2.600 mia, svarende til omkring 17.600 mia. danske kroner. På en delt andenplads med en forventet fremtidig markedsstørrelse på mellem US$ 700 og 750

mia. (svarende til omkring 5.000 mia. danske kroner) ligger hhv. farmaceutindustrien, tekstilproduktion samt bygge- og anlægssektoren.

En quick-guide til at komme i gang
Hvis man som virksomhedsleder skal i gang med at udnytte potentialerne i bioøkonomien, vil følgende fire punkter ifølge guiden være et godt sted at starte:

  • Identificér et udgangspunkt – ved at sætte mål og identificere processer, der er passende ift. en cirkulær bioøkonomi
  • Evaluér bæredygtighedseffekten – der kan være trade-offs ifm. bioøkonomien og det er derfor en rigtig god idé at foretage en overordnet evaluering af de tiltage, som man påtænker at sætte i gang, så man kan vurdere den samlede miljøeffekt. Eksempler på udfordringer er bl.a. arealanvendelsen ifm. produktion af biobrændsler vs. fossile brændsler; klimagasudledningerne ifm. biobaserede plastmaterialer vs. fossile plastmaterialer eller vandforbrug ifm. bomuldsproduktion vs. syntetiske fibre i tekstilproduktion
  • Samarbejd – og find partnere på tværs af hele værdikæden, som kan transformere affaldsstrømme til ressourcestrømme.
  • Start i det små – og udvikl i første omgang produkter og innovationer, der har et klart forretningspotentiale, hvorefter du kan opskalere forretningsmodellen

Læs mere
10 ledere af globale virksomheder, som allerede nu driver rigtig gode forretninger inden for den cirkulære bioøkonomi har underskrevet og kommenteret på den nye guide ”CEO guide to the circular bioeconomy”, som du kan finde her

Du kan også læse mere om EU’s arbejde for en europæisk bioøkonomi i denne nyhed ligesom du i denne nyhed kan læse om det finske formandsskabs fokus på netop bioøkonomien. Det forventes, at den bioøkonomiske handlingsplan, for hvilken første skridt blev taget i forbindelse med EU’s opdaterede strategi for bioøkonomi, vil blive præsenteret inden udgangen af i år – formentlig allerede i slutningen af november måned.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.