Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den britiske detailhandel sætter endnu engang ambitiøse mål for fødevarer og emballager

16. marts 2016
Siden 2005 har den britiske detailhandel gjort store fremskridt på bl.a. affaldsområdet gennem den såkaldte Courtauld Commitment. I går blev efterfølgeren til aftalen lanceret under navnet Courtauld 2025. Denne nye frivillige aftale skal inden for de næste ti år sørge for, at affaldsmængderne fra mad og drikke bliver reduceret med 20 % gennem hele værdikæden.

Courtauld Commitment er en frivillig aftale, hvis oprindelige formål var at forbedre ressourceeffektiviteten og reducere affaldsmængderne i den britiske detailhandel. I dag blev efterfølgeren til de første ti års arbejde lanceret, og nu er fokus rettet mod hele værdikæden inden for distribution, forbrug og bortskaffelse af mad- og drikkevarer. Courtauld 2025 blev lanceret med underskrifter fra en lang række forskellige aktører, herunder bl.a. globale producenter som Unilever, Coca Cola og Arla, detailgiganter som Tesco, Lidl og Marks & Spencer samt en lang række lokale myndigheder, der tilsammen repræsenterer 42 % af den britiske befolkning).

Ved at målrette sit arbejde mod ”hotspots” for ressourceforbrug forpligter underskrivere af Courtauld 2025 sig til, over en ti-årig periode, at nedbringe affalds- og klimagasudledningerne forbundet med mad- og drikkevaresektoren med mindst en femtedel. Som kvittering for indsatsen forventer man til gengæld at indhente besparelser for omkring £ 20 mia. Aktørerne vil ifølge aftalen:

  • Udbyde produkter med lavere klima- og affaldspåvirkning
  • Levere produkterne til markedet på en mere effektiv måde
  • Hjælpe forbrugerne med at opnå større værdi ved de produkter, som de køber
  • Gøre bedst muligt brug af det tiloversblevne mad og affald.


Arbejdet er allerede i gang
Som et led i arbejdet har Tesco eksempelvis forpligtet sig til, flere gange om ugen, at varsko lokale velgørenhedsorganisationer, hvis butikken har fødevarer i overskud, som ikke længere kan sælges. Dette vil være obligatorisk for alle Tescos store butikker med udgangen af i år og for samtlige Tesco butikker med udgangen af 2017. Et andet spændende tiltag kommer fra Asda, som nu sælger en kasse med ”wonky veg” (skævt grønt). Kassen giver forbrugerne mulighed for at købe de grøntsager, som ikke lever op til ”standardudseendet”, og så endda til en favorabel pris.


Baggrund
Courtauld Commitment aftalen blev oprindeligt lanceret i 2005, hvor en række repræsentanter fra den britiske detailhandel bl.a. skrev under på at standse væksten i mængden af primære emballager, samt at reducere mængden af madspild med 155.000 tons. Målet om nulvækst blev nået i 2008 mens madspildmålet blev nået, og endda overgået, således, at man havde reduceret mængderne af madspild med 270.000 tons i 2010. Med Courtauld 2 fortsatte den britiske detailhandel arbejdet ved også at inkludere sekundær og tertiær emballage samt madspild i forsyningskæden i sit fokusområde. Courtauld 2 resulterede bl.a. i øget holdbarhed og lettere emballager for en lang række produkter i den britiske detailhandel. Endelig udvidede man igen fokus under Courtauld 3 til også at hjælpe med at reducere madspildsmængderne fra husholdningerne, samt at forbedre emballagedesign ved eksempelvis at gøre den egnet til genanvendelse.

 

Læs om Courtauld 2025 på WRAP’s hjemmeside her

Læs også om de tidligere Courtauld aftaler her

Et konsortium for den britiske detailhandel (BRC) har for nyligt udgivet en statusrapport med en opgørelse over den britiske detailhandels fremskridt inden for vand-, miljø-, klima- og affaldsområderne. Rapporten indeholder også en oversigt over mål og forpligtelser frem mod 2025. Læs rapporten her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.